Transporturile şi repararea vehiculelor, contribuţie de 18,7% la formarea PIB

Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat că economia românească a crescut anul trecut cu 7%, faţă de 2016, cel mai mare avans din 2008 până în prezent. În urmă cu zece ani, avansul PIB a fost de 7,1%, în termeni reali, faţă de anul precedent.managerii

Potrivit INS, Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2017 a fost de 856,352 miliarde lei preţuri curente. Totodată, Institutul Naţional de Statistică a confirmat şi datele referitoare la ultimele trei luni din 2017, creştere de 6,9% faţă de trimestrul IV 2016 şi un PIB de 258,047 miliarde lei preţuri curente.

La creşterea PIB, în anul 2017 faţă de anul 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei. Contribuţii mai importante au avut:

industria (+1,9%), cu o pondere de 24,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 8%;

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,6%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,4%;

agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,7%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,4%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (18,3%).

Conform INS, din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

  • cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 10,3% contribuind cu 6,4% la creşterea PIB;
  • formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,2%, consecinţă a creşterii cu 5,4% a volumului său.

 

Adaugati comentariu