Taxarea maşinilor în România

Pentru orice maşină care circulă pe drumurile publice, proprietarii au de suportat o serie de taxe şi impozite. În plus, mai au de plătiti înmatricularea, asigurarea, ITP-ul şi, atunci când este cazul, taxa de drum.
Mazars

I. TVA

Vânzarea vehiculelor noi este supusă TVA la o rată standard de 19%, percepută pe valoarea acestora. Pentru maşinile importate din afara UE, TVA se aplică valorii vehiculului plus taxele vamale.

 1. Deducerea

Pentru persoanele impozabile care realizează operaţiuni cu drept de deducere a TVA, cotele aferente intrărilor determinate de achiziţii pentru desfăşurarea activităţii economice pot fi, în principiu, deduse cu 100%.

Cu toate acestea, de la 1 ianuarie 2012, este deductibilă doar 50% din cota de TVA atât în ceea ce priveşte achiziţia de pe piaţa locală, importul, achiziţia intracomunitară, închirierea sau leasingul de maşini utilizate exclusiv pentru transportul de pasageri, cu o greutate maximă de 3.500 kg şi maxim de 9 scaune de pasageri, cât şi în cazul cheltuielilor pentru combustibilul utilizat pentru aceste maşini.

Excepţii de la această regulă:

 • Vehiculele utilizate exclusiv pentru intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de angajaţi la şi de la locul de muncă, precum şi utilitare şi maşini utilizate de agenţii de vânzări şi de recrutare
 • vehicule utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv taxiuri
 • vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii contra plată, inclusiv închirierea către alte persoane, activitatea de formare în cadrul cursurilor de conducere, transferul dreptului de utilizare în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional
 • vehiculele utilizate în scopuri comerciale, sau în scopul revânzării.

Persoana impozabilă este orice persoană care desfăşoară activităţi economice în mod independent, indiferent de scopul sau rezultatul acestor activităţi. În plus, orice persoană care efectuează o livrare intracomunitară a unui mijloc de transport nou (de exemplu, un vehicul care nu înregistrează mai mult de şase luni de la data primei puneri în folosinţă sau care nu are la bord mai mult de 6.000 km) este considerată, de asemenea, o persoană impozabilă.

 1. Cazul unei achiziţii

În scopuri de TVA, o achiziţie în România pot fi asimilată unei livrări de bunuri în baza unui contract care prevede că plata se face în rate şi cu condiţia ca dreptul de proprietate să fie transferat la ultima plată a sumelor datorate.

Componentele financiare pentru vânzările de bunuri în rate (de exemplu, cheltuielile cu dobânda) nu sunt incluse în sfera de aplicare a operaţiunilor scutite şi reprezintă, de fapt, o parte a remuneraţiei pentru furnizarea de bunuri şi servicii. De asemenea, cota de TVA este aplicată la transferul iniţial de bunuri, nu şi la tranşele ulterioare.

 1. Cazul leasingului

Din perspectiva TVA, leasingul financiar sau operaţional reprezintă o prestare de servicii contra cost. Prin urmare, locatorul va aplica TVA-ul pe fiecare tranşă, ce include componenta financiară (de exemplu, dobânzi) şi comisioanele aferente.

În cazul în care, la sfârşitul perioadei de leasing, locatarul optează pentru achiziţionarea bunului închiriat, locatorul va efectua o livrare de bunuri contrac cost şi taxa TVA la valoarea de transfer (dacă este cazul).

Cu toate acestea, în cazul în care locatarul optează să cumpere activul luat în leasing mai devreme de 12 luni de la data de începere a contractului, tranzacţia va fi reclasificată din leasing (servicii) în livrare de bunuri. Acest lucru va declanşa consecinţe fiscale pentru societatea de leasing, deoarece va trebui să perceapă TVA pe întreaga valoare a activului dat în leasing de la începutul contractului.

În cazul contractelor de leasing financiar anulate pentru care mărfurile nu sunt înapoiate în timp util, locatorul nu are obligaţia să facă ajustarea TVA cu condiţia să iniţieze şi să efectueze acţiuni în vederea recuperării mărfurilor, indiferent dacă acestea sunt recuperate sau nu.

II. TAXA DE ÎNMATRICULARE

Vehiculele noi ar trebui înregistrate în România înainte de punerea lor în circulaţie pe drumurile publice. Vehicule second-hand înregistrate în alte state şi deţinute de rezidenţii români trebuie să fie înregistrate în România în termen de 90 de zile de la intrarea lor ţară.

În cazul în care se modifică orice informaţie din certificatul de înmatriculare al vehiculului, unul nou trebuie să fie solicitat de la autorităţile competente în termen de 30 de zile de la momentul schimbării datelor.

Cetăţenii străini care au reşedinţa în România au obligaţia de a înregistra vehiculele pe care le deţin şi le utilizează şi care sunt înregistrate în alte state, în termen de 90 de zile de la obţinerea certificatului/permisului de rezidenţă.  Însă termenul limită poate fi prelungit pentru cetăţenii străini din ţările care au  acorduri bilaterale semnate cu România.

Nerezidenţilor li se permite să utilizeze plăcuţele de înmatriculare străine pe o perioadă nedeterminată de timp.

Pe de altă parte, rezidenţii români au obligaţia de a-şi înregistra autovehiculele cu plăcuţe de înmatriculare străine în România în cazul în care folosesc aceste maşini pe drumurile publice mai mult de 90 de zile.

 • Taxa de înmatriculare: 60 lei sau 145 lei (în funcţie de masa totală maxim autorizată)
 • Certificatul de înmatriculare al vehiculului: 37 lei
 • Plăci: între 20 lei şi 45 lei
 • Taxa de autorizare pentru noi modele testate pe drumurile publice: 357 lei

 

III. IMPOZITE PE PROPRIETATE

Impozitul pe proprietatea asupra mijlocului de transport este plătit o dată pe an administraţiei locale. Se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune cu o anumită sumă fixă, stabilită prin Codul fiscal (Legea 227/2015). De precizat că fiecare autoritate locală are dreptul să majoreze valorile cu maximum 16,5%.

Pentru autoturisme, valorile impozitului anual pe proprietate sunt:

impozit masini

 

Pentru motociclete, triciclete cu motor şi cvadricicluri cu o capacitate cilindrică peste 1.600 cc taxa pe vehicul este de 9 lei/200cc.

Pentru autobuze, sistemul este acelaşi, dar rata este de 24 lei/ 200cc.

Pentru vehiculele comerciale cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv, rata este de 30 lei/200cc.

Vehiculele electrice sunt scutite de la plata impozitului pe proprietate, iar pentru vehiculele hibrid reducerea este de minimum 50%, în funcţie de decizia autorităţilor locale.

Totodată, conform art. 469 din Legea 227/2017, au fost scutite de la plata impozitului pe mijloace de transport şi autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing.

Impozitul pe maşini se plăteşte în două tranşe egale, la direcţiile de taxe şi impozite ale primăriilor, termenele de plată fiind 31 martie şi 30 septembrie. Contribuabilii care plătesc impozitele pentru întreg anul până la 31 martie beneficiază de o bonificaţie de până la 10%.

Din 2016, impozitul auto este datorat pentru întregul an în curs de persoana care deţinea maşina la 31 decembrie a anului trecut.

La plata impozitului pe tot anul sunt obligate şi persoanele care radiază din circulaţie o maşină. Potrivit Codului fiscal, şi acestea încetează să datoreze impozitul abia cu 1 ianuarie a anului următor.

Totodată, în cazul înmatriculării sau înregistrării unui autovehicul pe parcursul anului, noul proprietar are obligaţia de a depune, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Obligaţia depunerii declaraţiei, în acelaşi termen de 30 de zile, este prevăzută şi pentru situaţiile care conduc la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru.

Impozitul pe mijloace de transport, datorat de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, adică 31 martie. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Cazul leasingului

Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal prevede pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar următoarele reguli care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016 pentru declararea impozitului pe mijloace de transport:

 1. Impozitul pe mijloacele de transport va fi datorat de către locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
 2. Locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului;
 3. La încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul vor depune declaraţia fiscală la autorităţile competente, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
 4. Persoanele care beneficiază de scutiri la plata impozitului pe mijloacele de transport vor avea obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale privind plata impozitului pe mijloacele de transport.

IV. TAXA DE DRUM

Începând cu data de 20 ianuarie 2017, au intrat în vigoare noile valori ale tarifului de utilizare a drumurilor (rovinieta) conform modificărilor aduse prin Legea nr. 221/2016.

Plata se datorează numai pentru vehiculele care utilizează drumurile din afara oraşelor, iar tarifele sunt stabilite în funcţie de tipul  acestora şi durata de utilizare a infrastructurii  rutiere.

De exemplu, pentru autoturisme acestea sunt de: 3 euro pe 7 zile, 7 euro pe 30 de zile, 13 euro pentru 90 de zile, respectiv 28 de euro pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport marfă cu Masa Totală Maximă Autorizată (MTMA) mai mică de 3,5 tone, rovinietă costă: 6 euro pe 7 zile, 16 euro pe 30 de zile, 36 de euro pentru 90 de zile, respectiv 96 de euro pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA cuprinsă între 3,5 şi 7,5 tone, tarife sunt: 4 euro pentru o zi, 16 euro pe 7 zile, 32 de euro pe 30 de zile, 92 de euro pentru 90 de zile, respectiv 320 de euro pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport de persoane cu un număr de scaune (inclusiv şofer) cuprins între 9 şi 23, rovinietă costă: 2 euro pentru o zi, 20 de euro pe 7 zile, 52 de euro pe 30 de zile, 120 de euro pentru 90 de zile, respectiv 320 de euro pentru 12 luni.

 

V. TAXE PE COMBUSTIBIL

Noile valori ale accizelor pentru produsele energetice – benzine şi motorină – au crescut gradual începând cu 15 septembrie 2017 şi 1 octombrie 2017. Nivelurile din prezent sunt:

– Benzină cu plumb – 2.945, 75 lei/tonă; 2.268,23 lei/1.000 litri,

– Benzinî fără plumb – 2.566,71 lei/tonă; 1.976,36 lei/1.000 litri,

– Motorină –  2.175,24 lei/tonă; 1.838,04 lei/1.000 litri.

 

VI. PLATA ASIGURĂRILOR

Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este obligatorie pe toată perioada de înmatriculare/înregistrare a unui vehicul. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie, este constatată de Poliţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/ înregistrare a vehiculului

Pentru ca fiecare consumator să poată compară tarifele de primă, ASF publică semestrial un tarif de referinţă calculat de o societate cu expertiză în domeniu. Asigurătorii pot oferta un tarif de primă mai mic, egal sau mai mare decât tariful de referinţă, în funcţie de profilul de risc al asiguratului.

De exemplu, tariful de referinţă pentru o poliţă RCA încheiată pe un an de către persoane cu vârsta între 31 şi 40 de ani, ce deţin un autoturism cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1.201 şi 1.400 cmc, este 506 lei.

Pentru persoane juridice ce deţin un autoturism cu capacitate cilindrică între 1.401 şi 1.600 cmc, tariful de referinţă este 957 de lei.

Pentru autovehiculele destinate transportului de marfă (persoane juridice) cu masa de peste 16 tone, tariful de referinţă este 7.314 lei.

Pentru autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute atât de persoane fizice, cât şi juridice, cu o capacitate mai mare de 40 de locuri, tariful de referinţă are valoarea de 5.616 lei.

Prin asigurarea RCA se acordă despăgubiri pentru avariile produse terţilor. Pentru despăgubirea avariilor produse propriului vehicul trebuie încheiată o poliţă facultativă Casco.

 

VII. TAXE PENTRU INSPECŢIA PERIODICĂ

Fiecare vehicul trebuie să treacă periodic printr-o inspecţie tehnică;

– pentru autoturisme şi vehicule utilitare uşoare: la fiecare doi ani,

– pentru vehiculele comerciale care cântăresc mai mult de 3,5t: annual,

– pentru vehiculele utilizate pentru transportul public (inclusiv taxiurile): la fiecare şase luni.

 Preţuri medii:

– autoturismul – 144 lei;

– vehicul utilitar cu masa sub 3,5t – 170 lei;

– vehicul utilitar cu masa mai mare de 3,5t – minim 250 lei.

 

VIII. IMPOZITUL PE VENIT – TAXAREA PERSONALĂ A ŞOFERILOR

 1. Angajaţi

Angajaţii nu trebuie să completeze şi să depună declaraţii de venit personal în ceea ce priveşte salariile şi beneficiile generate de acestea. Toate impozitele pe venit şi contribuţiile sociale sunt reţinute, declarate şi plătite la bugetul statului de către angajator. Totodată, angajaţii nu pot primi nicio deducere de impozit pentru cheltuielile determinate de folosirea în scopuri de afaceri a autoturismelor personale (de exemplu, naveta sau diferite operaţini de tip comercial). Cu toate acestea, în cazul în care maşina personală este folosită în scopuri de afaceri, angajaţii pot avea dreptul la rambursarea cheltuielilor, pe baza documentelor justificative (de exemplu, facturi, chitanţe), în conformitate cu politica adoptată de compania angajatoare.

 1. Liber-profesionişti

Au dreptul de a deduce cheltuielile legate de maşină (de exemplu, amortizare, reparaţii, asigurare, etc), în cazul în care acestea sunt efectuate cu scopul de a genera venituri impozabile. Pentru a susţine deductibilitatea cheltuielilor sunt necesare însă documente justificative.

Liber-profesioniştii au dreptul de a deduce 50% cheltuielile legate de automobile în cazul în care maşinile (cu o sarcina mai mică de 3.500 kg şi cu 9 scaune de pasageri, inclusiv cel al şoferului) nu sunt utilizate exclusiv în scopul de afaceri. Amortizarea nu intră sub incidenţa acestei reguli. Cu toate acestea, regula se aplică, printre altele, la asigurarea auto obligatorie, taxele de drum şi inspecţia periodică obligatorie a maşinii.

Pentru anumite categorii de vehicule, deductibilitatea integrală a cheltuielilor este permisă, dar este necesar ca şi aceasta să fie susţinută de documente justificative.

Noul Cod Fiscal în vigoare de la 1 ianuarie 2016 a introdus o prevedere care stipulează că utilizarea personală a maşinii companiei nu este considerată beneficiu în natură în cazul în care cheltuielile aferente sunt deductibile la nivelul societăţii în cadrul pragului de deductibilitate de 50%.

Dacă vehiculul este utilizat de angajat numai în scopuri comerciale, aceasta nu este considerată o prestaţie impozabilă. În astfel de cazuri, pentru justificare în faţa autprităţilor fiscale, este necesară păstrarea  unor documente precum foile de parcurs, ordinele de deplasare, raport de urmărire GPS, etc.

VII. TAXAREA VENITURILOR PENTRU COMPANII

 1. Nivelul de deducere a cheltuielilor

Ca regulă generală, cheltuielile legate de deţinerea şi utilizarea unei maşini – cum ar fi amortizarea, ratele de leasing, dobânda pentru maşinile în leasing, asigurarea, cheltuielile de exploatare auto, întreţinerea, reparaţiile etc – sunt deductibile numai dacă au fost realizate în scopul de a genera venituri impozabile. Pentru vehiculele cu o masă totală mai mică de 3.500 kg, care au mai puţin de nouă scaune de pasageri (inclusiv scaunul şoferului) şi sunt utilizate exclusiv pentru transportul de pasageri cheltuielile aferente sunt integral deductibile numai în cazul în care vehiculele sunt utilizate exclusiv în scopuri de afaceri. În caz contrar, deductibilitatea cheltuielilor legate de automobile este limitată la 50%. Cu toate acestea, limitarea deductibilităţii nu se aplică amortizării maşinii.

Cheltuielile din exploatare, întreţinere şi reparaţie a vehiculelor folosite în scopuri de afaceri de către persoane fizice aflate în posturi de conducere în cadrul companiei sunt deductibile integral în limita de 1 vehicul/persoană. Dacă vehiculul nu este utilizat în scopuri de afaceri, dreptul de deducere scade la 50%.

 1. Cheltuielile cu combustibilul

Cheltuielile cu combustibilul pentru vehiculele companiei cu o masă totală mai mică de 3.500 kg, care au mai puţin de nouă scaune de pasageri (inclusiv scaunul şoferului) şi sunt exclusiv utilizate pentru transportul de persoane pot fi deductibile în proporţie de 50%. Excepţiile de la această regulă, caz în care cheltuielile cu combustibilul sunt integral deductibile, se aplică pentru vehiculele utilizate în următoarele activităţi:

 • intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de muncă, camionete, maşini utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare,
 • servicii de transport cu plată şi activităţi de taxi,
 • închirieri,
 • şcoli de şoferi.
 1. Amortizarea

Din punct de vedere fiscal, o maşină poate fi amortizată pe o perioadă de trei-cinci ani, prin metoda liniară sau prin metoda scădere în sold.

Conform unui acord internaţional de leasing operaţional, ratele de leasing înregistrate de către un locatar sunt taxe deductibile în proporţie de 50%. De asemenea, locatorul poate deduce cheltuielile cu amortizarea efectuate cu maşinile în leasing.

În cadrul unui contract de leasing financiar, amortizarea vehiculul este deductibilă fiscal, în timp ce cheltuielile cu dobânzile suportate de locatar sunt supuse regulii de deductibilitate de 50%.

Amortizarea pentru vehiculele utilizate pentru transportul de persoane, cu până la 9 locuri, este limitată la 1.500 lei/lună pentru fiecare vehicul, chiar dacă acestea au fost achiziţionate înainte de intrarea în vigoare a acestei prevederi (februarie 2013).

 1. Preţurile de transfer

Achiziţionarea de autoturisme şi/sau tranzacţiile de tip leasing efectuate între părţi afiliate sunt supuse normelor privind preţurile de transfer şi contribuabilii ar trebui aibă pregătit un dosar al preţurilor de transfer.

 

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, noiembrie 2017)

Adaugati comentariu