Advertisement

CFA Romania
Home Administrare flote Asigurări Tarife de primă maxime pentru RCA. Exemple de calcul

Tarife de primă maxime pentru RCA. Exemple de calcul

Formula de calcul prezentată de ASF cuprinde frecvenţa daunelor, dauna medie, daunele întâmplate, dar neraportate (IBNR), inflaţia daunelor şi încărcarea de siguranţă, care determină prima de risc, la care se adaugă cheltuielile de achiziţie şi administrare, fixe şi variabile, precum şi încărcarea de Bonus/Malus (15%) şi cota de profit (1%).

 

AUTOVEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFĂ – PERSOANE JURIDICE

Indicatori                                                             >=16 tone

Frecvenţa daunelor                                                22,33%

Dauna medie                                                        16.491

IBNR                                                                   15%

Inflaţia daunelor şi încărcare de siguranţă                10,19%

Prima de risc                                                      4.667,02 lei

Cheltuieli de administrare fixe                                 70 lei/ unit. de expunere

Cheltuieli de achiziţie şi administrare variabile          25%

Încărcare BM                                                         15,03%

Profit                                                                     1%

PRIMA MAXIMĂ                                                    7.534 LEI

 

AUTOVEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE PERSOANE

Indicatori                                                            >40 DE LOCURI

Frecvenţa daunelor                                                19,91%

Dauna medie                                                         14.265 lei

IBNR                                                                    15%

Inflaţia daunelor şi încărcare de siguranţă                24,90%

Prima de risc                                                      4.080 lei

Cheltuieli de administrare fixe                                 70 lei/unit. de expunere

Cheltuieli de achiziţie şi administrare variabile          25%

Încărcare BM                                                        15,03%

Profit                                                                    1%

PRIMA MAXIMĂ                                                   6.600 LEI

 

AUTOTURISME PERSOANE JURIDICE

Indicatori                                                          1401-1600 cmc

Frecvenţa daunelor                                               9,33%

Dauna medie                                                       4.755 lei

IBNR                                                                   15%

Inflaţia daunelor şi încărcare de siguranţă                8,49%

Prima de risc                                                       553,7 lei

Cheltuieli de administrare fixe                                70 lei/unit. de expunere

Cheltuieli de achiziţie şi administrare variabile         25%

Încărcare BM                                                       15,03%

Profit                                                                   1%

PRIMA MAXIMĂ                                                  992 LEI

 

AUTOTURISME PERSOANE FIZICE

Indicatori                                                            1201-1400 cmc / 31-40 de ani

Frecvenţa daunelor istorică                                     4,27%

Dauna medie istorică                                             5.069 lei

Prima de risc model GLM                                      226 lei

IBNR                                                                    15%

Inflaţia daunelor şi încărcare de siguranţă                5,02%

Prima de risc                                                      273,45 lei

Cheltuieli de administrare fixe                                 70 lei/unit. de expunere

Cheltuieli de achiziţie şi administrare variabile          25%

Încărcare BM                                                        23,87%

Profit                                                                    1%

PRIMA MAXIMĂ                                                   610 LEI

 

Potrivit ASF, cheltuielile de achiziţie şi administrare ale societăţilor de asigurare cuprind o cotă de 25%, în care intră contribuţiile asigurătorilor la fondurile de garantare şi compensare a daunelor (FGA, Fondul pentru victimele străzii, Fondul Carte verde) de 8%, cheltuielile cu reţelele de distribuţie şi/sau intermediarii din piaţă (brokeri) – 10%, costul de capital de circa 2%, şi cheltuieli proprii variabile (5%). La aceasta se adaugă o cotă fixă de cheltuieli administrative cu salarii, chirii etc., în sumă de 70 lei per unitate de expunere, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.

Alţi termeni utilizaţi:

– IBNR este factorul de încărcare aferent rezervei de daune întâmplate, dar neavizate;

– BM – încărcarea aferentă sistemului bonus – malus;

– Prima de risc este determinată ca să asigure acoperirea cheltuielilor cu daunele cu o probabilitate de cel puţin 95%;

– GLM – În cazul autoturismelor deţinute de persoanele fizice, ASF modelează prima de risc utilizând modele liniare generalizate (GLM);

– frecvenţa daunelor şi dauna medie, prin crearea de segmente în funcţie de caracteristicile obiectului asigurat (cilindree) şi ale persoanei asigurate (vârsta).

– frecvenţa daunelor istorică, care reprezintă raportul dintre numărul daunelor şi expunerea la risc (durata de asigurare a poliţei, exprimată în ani, cumulată pentru portofoliul de poliţe care au cel puţin o zi de acoperire de risc în perioada de referinţă);

– dauna medie istorică reprezintă costul daunelor raportat la numărul daunelor, unde costul daunelor include daunele plătite în perioada de referinţă cumulate cu rezervele de daune avizate pentru toate daunele întâmplate şi avizate în perioada de referinţă, dar încă neplătite la sfârşitul perioadei de referinţă;

– Tarifele de primă maxime includ prima la risc, cheltuielile de administrare şi de achiziţie inclusiv taxe RCA, costul capitalului, încărcarea aferentă sistemului bonus-malus, marja de profit.

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Plafonarea tarifelor RCA
Asigurări

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024,...

RCA
Asigurări

BAAR: Costurile cu piesele pentru autovehiculele reparate în baza poliţelor RCA au crescut cu 34%

Costurile cu piesele înlocuite pentru autovehiculele reparate în baza poliţelor RCA au...

Menţinerea plafonării tarifelor RCA
Asigurări

Boloş: Menţinerea plafonării tarifelor RCA depinde de analiza pe care o face ASF

Menţinerea plafonării tarifelor RCA va fi decisă în baza unei analize pe...

Mașinile electrice
AsigurăriService

Mașinile electrice sunt implicate mai rar în accidente, dar reparația costă mai mult. Studii

Este mai puțin probabil ca mașinile electrice să fie implicate într-o coliziune...