Subvenții
Home Piaţa auto Flotă verde Subvenții pentru instalarea stațiilor de reîncărcare cu putere normală

Subvenții pentru instalarea stațiilor de reîncărcare cu putere normală

Administrația Fondului pentru Mediu pregătește lansarea unui nou program destinat dezvoltarii infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice și electrice plug-in. În acest caz, sunt acordate subvenții pentru instalarea de către instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale a stațiilor de reîncărcare cu putere normală în localități.

Noua schemă de finanțare a infrastructurii de încărcare a vehiculelor ”verzi” se adresează instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) organizate la nivel de municipiu, oraș, comună, județ, municipiul București și subdiviziunile acestuia (sectoarele), precum și UAT-urile atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local și localitățile atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local.

Fiecare dintre acești beneficiari va putea aplica pentru instalarea de stații de reîncărcare și va putea beneficia de finanțare în procent de 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale unui astfel de proiect, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Ministerul Mediului intenționează să acorde o sumă maximă de 60.000 lei pentru instalarea unei staţii de reîncărcare.

”Ne dorim să continuăm eforturile pentru extinderea rețelei de stații de reîncărcare în țara noastră, având în vedere că utilizarea autovehiculelor electrice este în plină ascensiune. Pe viitor este important ca infrastructura electrică să fie mult mai la îndemână, iar cine optează pentru mijloace de transport ecologic să aibă posibilitatea de a le folosi la scară largă, în cât mai multe zone, la nivel național”, a declarat președintele AFM, Laurențiu-Adrian Neculăescu.

Finanţarea programului, cu un caracter multianual şi care desfăşoară la nivel naţional, se va realiza din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru Mediu.

Sumele maxime ce pot fi decontate variază în funcție de fiecare categorie de solicitant:
– instituție publică – maximum 400.000 lei;
– UAT – municipiul București – maximum 10.000.000 lei;
– subdiviziune a municipiului București – maximum 9.000.000 lei;
– UAT – municipiu de rang I – maximum 5.000.000 lei;
– UAT – municipiu de rang II – maximum 4.000.000 lei;
– UAT – oraș – maximum 2.000.000 lei;
– UAT – comună – maximum 1.000.000 lei;
– UAT – județ – maximum 4.000.000 lei;
– UAT atestată stațiune turistică de interes național – maximum 3.000.000 lei;
– UAT atestată stațiune turistică de interes local – maximum 2.700.000 lei.

În cazul localităților care nu sunt UAT-uri, care sunt atestate ca stațiuni turistice, sumele maxime care pot fi decontate variază de la 2,7 milioane de lei pentru stațiunile de interes local până la 3 milioane de lei pentru cele de interes național.

Potrivit AFM, finanţarea aprobată unui solicitant, în cadrul sesiunii de finanţare, nu poate depăşi valoarea aferentă categoriei din care face parte acesta. Pe de altă parte, un solicitant care se încadrează în mai multe categorii poate depune o singură cerere în cadrul unei sesiuni de finanţare.

De reținut că, în momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat sesiunii, aplicaţia informatică nu va mai permite înscrierea solicitanţilor.

Tipuri de proiecte finanţate

Concret, prin acest Program se finanţează staţiile de reîncărcare ce îndeplinesc următoarele caracteristici:
a) sunt formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie;
b) permit încărcarea simultană a vehiculelor electrice, în curent alternativ, la o putere de minimum 7.4 kW și maximum 22 kW la nivelul fiecărui punct de reîncărcare;
c) sunt în conformitate cu cerinţele standardului pe părţi SR EN IEC 61851 (sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);
d) sunt echipate cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule (Type 2), conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ;
e) comunică prin protocol de tip OCPP – Open Charge Point Protocol – minimum 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză, în cazul în care are meniu.
În cadrul unui proiect pot fi finanțate mai multe stații de reîncărcare, în limita sumelor maxime ce pot fi decontate.

Categorii de cheltuieli eligibile pentru subvenții

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
– achiziția de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice;
– lucrări de construcții, instalații și montaj aferente stațiilor de reîncărcare;
– cheltuieli aferente lucrărilor pentru asigurarea cu energie electrică necesară funcționării obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețeaua de energie electrică, în procent de maxim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente „investiției de bază”;
– realizarea și instalarea panourilor de informare;
– taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale;
– necorporale noi (brevete, licențe, know-how);
– cheltuielile cu achiziţia și montajul sistemului de panouri fotovoltaice ca soluție alternativă de alimentare cu energie electrică a stațiilor de reîncărcare;
– cheltuieli pentru documentații suport și obținerea de avize, acorduri și autorizații ;
– proiectare în procent de maximum 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
– consultanță în procent de maximum 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază.

Cheltuielile sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanţare. În cazul în care acestea sumele maxime ce pot fi acordate, diferenţa este susţinută de solicitant. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar, nu constituie cheltuieli eligibile.

AFM poate acorda și plăți reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului. ”Sumele reprezentând plăți în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, până la sfârșitul anului, se vor restitui AFM. Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțele bugetare”, a avertizat AFM, care a transmis că nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Pot fi finanţate prin acest program proiectele depuse de către instituțiile publice și unităţilor administrativ-teritoriale care:
a) acţionează în nume propriu;
b) sunt proprietari, administratori, locatari sau comodatari ai terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului;
c) imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
d) nu se află în procedură de criză financiară, insolvenţă, executare silită sau oricare altă procedură similară;
e) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale;
g) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;
h) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program.

Etapele Programului

Derularea programului se va face astfel:
a) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
b) înscrierea şi transmiterea dosarelor de finanţare;
c) etapa I: analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului, proiectului şi a cheltuielilor;
d) publicarea pe pagina de internet a AFM a listei proiectelor respinse, în urma analizei dosarelor de finanţare din etapa I;
e) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
f) etapa a II-a: analiza eligibilităţii proiectului şi a cheltuielilor;
g) aprobarea proiectelor în vederea finanțării, după parcurgerea etapelor I și a II-a;
h) publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanţare din etapa a II-a;
i) depunerea şi soluţionarea contestaţiilor;
j) încheierea contractelor de finanţare;
k) implementarea proiectului;
l) monitorizarea proiectului;
m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a cantităţii de CO2 diminuate prin instalarea staţiilor, conform indicatorului calculat.

 

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iunie 2022)

 

 

CITEȘTE ȘI:

Contract semnat pentru construcția secțiunii Cornetu-Tigveni, parte din Autostrada Sibiu – Pitești

Ungaria a eliminat vehiculele de companie din sistemul de plafonare a preţurilor la carburanţi

 

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Flotă verdePiaţa auto

Ford E-Transit, actualizări importante

Ford Pro introduce opțiunea de autonomie extinsă pentru E-Transit și crește versatilitatea...

Carlos Tavares
Flotă verde

Carlos Tavares: ”Mașina electrică poate fi o soluție pentru unele societăți, dar nu pentru toate”

Carlos Tavares, CEO Stellantis, și-a reiterat punctul de vedere conform căruia mașina...

Flotă verde

Helixx deschide programul de abonamente

Helixx, o companie globală de tehnologie axată pe revoluționarea fabricării vehiculelor electrice...

Opel Movano
Flotă verdeVehicule comerciale uşoare

OPEL MOVANO. Electric, inovativ, eficient

Noua generație a lui Movano păstrează atributele deja cunoscute și vine, în...