Romsilva își extinde flota cu 13 utilitare în leasing financiar

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va achiziționa un numar de 13 utilitare cu benă basculabilă în leasing financiar, valoarea totală estimată a contractului fiind de 2,2 milioane de euro.utilitare

Potrivit anunțului de participare la licitație publicat în SICAP, contractul, cu o durată de 52 de luni, mai cuprinde și servicii de asigurare obligatorie (RCA) pentru 12 luni, servicii de asigurare facultativă (CASCO) pentru 12 luni și servicii de întreținere (revizii tehnice periodice) pentru 48 de luni.

Cele 13 utilitare (min. 12 t – max. 18 t) vor fi utilizate pentru transportul de masă lemnoasă la beneficiari, in criteriul de atribuire a contractului pretul avand o pondere de 97%, iar garanția, de 3%.

Pentru a putea participa la licitație, ofertanții au obligația să facă dovada că în ultimii trei ani a furnizat autovehicule agricole și forestiere în valoare de minim 1.000.000 euro.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 5 iulie 2021.

Potrivit Romsilva, în situatia în care, ca urmare a reluării competiției, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc pe același lot, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performanțele tehnice ale SICAP nu este posibilă transmiterea în format electronic prin intermediul SICAP documentele respective se transmit autorității contractante în forma scrisă în plic sigilat.

 

 

CITEȘTE ȘI:

Economia României a crescut cu 2,8% în primul trimestru

Cum ar putea companiile să-și compenseze retroactiv pierderile din 2020 și 2021

Garda Națională de Mediu va achiziționa o flotă de 31 de autovehicule

 

 

Adaugati comentariu