RAPPS își extinde flota cu 17 autoturisme cu tracțiune 4×4

Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) intenționează să achiziționeze, prin licitație, un număr de 17 autoturisme cu tracțiune 4x4, dintre care 16 vehicule pentru parcul auto din București și unul pentru flota din Sinaia.Transelectrica

Potrivit anunțului de participare publicat în SICAP, valoarea totală estimată a contractului este de 1,6 milioane de lei (fără TVA), iar achiziția nu este împărțită în loturi, semn că autoritatea contractantă dorește să cumpere autoturismele de la același furnizor.

În criteriile de atribuire, componenta financiară (prețul) are o pondere de 90%, iar componenta tehnică, de 10%.

Pentru a putea participa la licitație, ofertanții trebuie să facă dovada că au furnizat, în ultimii 3 ani, produse similare celor care fac obiectul contractului.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 noiembrie 2022.

”Perioada de valabilitate a ofertelor este de 3 luni de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească 60 zile lucratoare. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare”, a transmis RAPPS.

 

 

CITEȘTE ȘI:

Afacerile din comerţul auto-moto, în creștere cu 3,9% în primele 8 luni

ACAROM: Producţia de autoturisme a crescut cu 21% în primele 9 luni

 

 

 

Adaugati comentariu