Rabla 2018 începe din 15 martie

În programul Rabla 2018, persoanele fizice şi juridice se pot înscrie la producătorii validaţi în perioada 15 martie -  28 septembrie, a anunţat Administraţia Fondului pentru Mediu. Nu se cere ITP valabil.Rabla Local

Suma alocată este de 133 milioane de lei lei, din care: 113 mil. lei pentru persoane fizice şi 20 mil. lei
pentru persoane juridice.

Prima de casare se menţine în acest an la valoarea de 6.500 de lei, iar aceasta este acordată în funcţie de
cantitatea de emisii de CO2/kilometru generată de motorul maşinii noi. În 2018, prima se acordă pentru
automobilele noi al căror motor generează maximum 130 g CO2/km.

În plus, se acordă şi un ecobonus de 1.000 de lei dacă maşina nouă are un motor care generează maximum
98 g CO2/km în regim de funcţionare mixt şi/sau de un ecobonus de 1.700 de lei pentru autoturismele cu
motor hibrid.

Pentru a obţine prima de casare, maşinile scoase din circulaţie trebuie să aibă o vechime de cel puţin opt ani
(adică să fi fost înmatriculate iniţial în România înainte de 1 ianuarie 2011).

Marţi, 13 martie 2018, a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 222, Ordinul ministrului Mediului privind
Ghidul de Finanţare. Potrivit documentului, nu există nicio condiţie pentru deţinerea Inspecţiei Tehnice
Periodice (ITP).

Potrivit Dispoziţiei nr 79/2018 a preşedintelui AFM, în program se pot înscrie o serie de entităţi juridice precum persoane juridice unitate administrativ teritorială, unitatea sau instituţia de învăţământ; de stat ori privată; instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică; organizaţia neguvernamentală; unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.

Aceste entităţi juridice trebuie să îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • Deţine calitatea de proprietar al autoturismului vechi casat;
 • Acţionează în nume propriu;
 • Nu are datorii la plata obligaţiilor către bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului pentru mediu;
 • Nu se afla în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciara, dizolvare,
  lichidare, desfiinţare, închidere etc;
 • Desfăşoara activităţi economice pe teritoriul României;
 • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat în ultimii doi ani fiscali precedenţi şi anul
  fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program, cumulată cu valoarea alocarii financiare
  acordate pentru casarea automobilului, nu depăşeste echivalentul în lei a 200.000 euro;
 • Nu a obţinut şi nu este pe cale să obtina finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri
  publice pentru achiziţionarea aceluiaşi autovehicul care urmează a fi achiziţionat prin programul Rabla.

Reprezentantii entităţilor juridice trebuie să întocmeasca şi să depună un dosar de înscriere la registratură AFM.

 

Adaugati comentariu