Prin MIE, Comisia Europeană finanțează transformarea verde și digitală a transportului

Programul privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), în valoare de 33,7 miliarde de euro, finanțează investiţiile în reţelele europene de infrastructuri din sectorul digital, energetic şi al transporturilor. El va sprijini dubla tranziţie verde şi digitală, contribuind la realizarea obiectivelor Pactului verde european şi ale deceniului digital.Curs de schimb

De asemenea, programul, ca parte a următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, va sprijini obiectivele Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă, punând bazele abordării prin care sistemul de transport al UE îşi poate realiza transformarea verde şi digitală şi poate deveni mai rezilient la crizele viitoare. După cum se subliniază în Pactul verde european, rezultatul va fi o reducere cu 90% a emisiilor până în 2050, obţinută graţie unui sistem de transport inteligent, competitiv, sigur, accesibil şi la preţuri abordabile. Programul va acorda totodată prioritate modurilor de transport care respectă mediul, cum ar fi calea ferată, precum şi dezvoltării punctelor de încărcare pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi.

Prin integrarea în continuare a unei pieţe interne a energiei eficiente şi competitive, prin sporirea interoperabilităţii transfrontaliere a reţelelor şi prin facilitarea decarbonizării şi a cooperării transfrontaliere în domeniul energiei, Mecanismul pentru interconectarea Europei va contribui la atingerea ţintelor noastre ambiţioase în materie de climă şi energie. El va susţine priorităţile cadrului de politică revizuit al TEN-E, propus de Comisie la finele anului trecut, acordând sprijin financiar specific unor proiecte esenţiale de infrastructură care leagă sistemele energetice ale UE.

Componenta digitală a programului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei va contribui la dezvoltarea şi implementarea de infrastructuri digitale transfrontaliere inovatoare, securizate şi sustenabile, pentru a favoriza dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor digitale şi pentru a seconda viziunea Europei în deceniul digital pentru 2030, pornind de la obiectivele societăţii gigabiţilor pentru 2025. De asemenea, această componentă va dota principalele axe de transport, cum ar fi căile rutiere şi feroviare, dar şi rutele şi porturile maritime, cu o conectivitate rezilientă şi de mare viteză. În acelaşi timp, cetăţenii săi vor beneficia de conexiuni mai rapide şi reziliente pentru îmbunătăţirea învăţării online, un acces la servicii digitale mai eficiente şi un potenţial crescut în ceea ce priveşte colaborarea la distanţă. Deoarece conectivitatea digitală transfrontalieră joacă un rol vital în eliminarea decalajelor economice, sociale şi teritoriale, noul instrument de finanţare al MIE dedicat sectorului digital va permite unui număr mult mai mare de regiuni ale Europei, inclusiv zonelor rurale, să beneficieze de noi oportunităţi.

“Mecanismul pentru interconectarea Europei este esenţial atât pentru finalizarea reţelei transeuropene de transport (TEN-T), cât şi pentru transformarea acesteia într-o reţea mai verde şi mai digitală. Mecanismul va servi la crearea de conexiuni de transport transfrontaliere critice, va reorienta o parte mai mare a traficului către căile ferate şi căile navigabile interioare şi va stimula integrarea multimodală. Trebuie să dispunem de un sistem de transport mai inteligent, mai sustenabil şi mai rezistent la crize, iar MIE va juca un rol-cheie în îndeplinirea acestui deziderat”, a afirmat comisarul pentru transporturi, Adina Vălean.

La rândul său, comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: “Conectivitatea transfrontalieră avansată este un element fundamental al economiei noastre, care sprijină tranziţia digitală şi verde a Europei, pe măsură ce avansăm în deceniul digital. Noul MIE-Digital va fi unul dintre instrumentele noastre cheie pentru sprijinirea conexiunilor transfrontaliere prin fibră şi a celor 5G, asigurând faptul că toţi cetăţenii şi toate întreprinderile vor beneficia de servicii digitale inovatoare şi de sporirea numărului locurilor de muncă şi a oportunităţilor sociale şi economice”.

Acest acord provizoriu trebuie să fie acum aprobat în mod oficial atât de Parlamentul European, cât şi de Consiliu.

 

CITEȘTE ȘI:

Impozitul auto în București va crește cu 2,6% în 2022. Proiect

Autorizație de construire pentru Lotul 3 al Drumului Expres Craiova-Piteşti

Exporturile de mijloace de transport, în scădere cu 1,6% în ianuarie 2021

 

 

Adaugati comentariu