Posibilităţi de contestare a sancţiunilor impuse de legislaţia transportului alternativ

de Mihnea Galgoţiu-Săraru, Senior Managing Associate, şi Crina Constantin, Associate, departamentul de Litigii, Reff & Asociaţii
legislaţia transportului alternativ

Şoferii şi operatorii de transport alternativ (ridesharing) riscă sancţiuni în cazul în care nu s-au conformat la noile reglementări, adoptate de Guvern la începutul acestei veri, având în vedere că perioada de tranziţie prevăzută de noua legislaţie a expirat la începutul lunii noiembrie. Cadru legal a fost modificat în Parlament, în sensul prelungirii perioadei de implementare până la 1 februarie 2020, însă aceste modificări nu au fost încă promulgate de Preşedintele României. În aceste condiţii, începând cu data de 1 noiembrie, nu mai puţin de şase autorităţi diferite pot aplica sancţiuni în caz de neconformare cu noile reguli. Rezultă că şoferii şi operatorii de transport alternativ trebuie să intre cât mai curând în legalitate, dar trebuie să fie pregătiţi şi să se apere în justiţie împotriva sancţiunilor ce pot fi aplicate de autorităţi.

Activităţile de transport alternativ au fost reglementate pentru prima dată în România prin Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2019, emisă de Guvernul României în luna iunie. Având în vedere noutatea acestui cadru legal, s-a prevăzut o perioadă de tranziţie, până la 1 noiembrie 2019, pe parcursul căreia operatorii platformelor digitale, operatorii de transport alternativ şi conducătorii auto erau obligaţi să parcurgă procesul de autorizare, fără a risca sancţiuni din partea autorităţilor.

Modificările recente aduse de Parlament legislaţiei transportului alternativ

În dezbaterile parlamentare, O.U.G. nr. 49/2019 a fost modificată în mai multe privinţe.

Spre exemplu, a fost instituită obligaţia persoanelor juridice nerezidente care operează o platformă digitală să deruleze activităţile economice în România prin intermediul unei filiale, spre deosebire de textul ordonanţei care stabilea doar obligaţia de înregistrare a unei sucursale.

Un alt amendament important adoptat de Parlament vizează prelungirea perioadei de tranziţie până la data de 1 februarie 2020.

Însă, deşi Parlamentul le-a aprobat, aceste modificări nu au fost încă promulgate de Preşedintele României şi publicate în Monitorul Oficial, astfel încât nu au intrat în vigoare. De aceea, în prezent există o incertitudine privind momentul de la care autorităţile vor începe să verifice respectarea noii legislaţii.

Amenzile stabilite prin legislaţia transportului alternativ

Operatorilor de platformă digitală le pot fi aplicate amenzi cuprinse între 5.000 lei şi 30.000 lei pentru nerespectarea unor obligaţii precum admiterea pe platforma digitală a operatorilor de transport alternativ care nu îndeplinesc condiţiile pentru prestarea unor astfel de activităţi sau a pasagerilor care nu şi-au înregistrat în mod corespunzător pe platformă datele cu caracter personal.

De asemenea, pentru operatorii economici care intermediază transport alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic este prevăzută o amendă cuprinsă între 50.000 lei şi 100.000 lei.

În ceea ce priveşte operatorii de transport alternativ, aceştia sunt pasibili de amenzi cuprinse între 3.000 şi 9.000 de lei dacă nu respectă condiţiile sau obligaţiile legale stabilite prin noul cadru legislativ. Efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic este sancţionată cu amendă cuprinsă între 10.000 lei – 30.000 lei.

Nici conducătorii auto care prestează activităţi de transport alternativ nu se află la adăpost de sancţiuni. Aceştia se pot confrunta cu amenzi cuprinse între 1.000 lei şi 5.000 lei pentru săvârşirea unor fapte precum efectuarea curselor fără a deţine certificat de atestare profesională, fără a afişa ecusoanele pentru transport alternativ, fără a deţine la bordul autoturismului copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ sau asigurările de răspundere civilă auto sau pentru persoane şi bunuri, precum şi efectuarea curselor cu un alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală.

Important de menţionat este că persoanele sancţionate cu aceste amenzi au posibilitatea de a achita, în termen de 15 zile de la data la care actul prin care a fost aplicată contravenţia le-a fost comunicat, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege pentru fapta respectivă.

Sancţiunile pot merge până la interzicerea desfăşurării oricăror activităţi economice în România prin intermediul aplicaţiilor software.

Noua legislaţie aplicabilă transportului alternativ stabileşte, pentru anumite situaţii particulare, sancţiuni suplimentare faţă de amenzi, precum: suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pe o perioadă de 6 luni (prin ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare), retragerea autorizaţiei de transport alternativ, retragerea / suspendarea copiilor conforme ale autorizaţiei de transport alternativ sau chiar interzicerea desfăşurării de activităţi economice de orice fel pe teritoriul României prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pe o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancţiunii.

Dintre aceste sancţiuni complementare, legislaţia prevede că suspendarea dreptului de a utiliza un autoturism încetează în termen de 30 de zile de la încheierea procesului-verbal de reţinere, dacă se face dovada achitării amenzii aplicate.

Aplicarea sancţiunilor prin legislaţia transportului alternativ

Constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale săvârşite în legătură cu activităţile de transport alternativ poate fi realizată, în conformitate cu competenţele speciale prevăzute prin noua legislaţie, de nu mai puţin de şase autorităţi diferite: Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Poliţia Română, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi inspectoratele teritoriale de muncă.

Noua legislaţie aplicabilă transportului alternativ nu reglementează însă în mod particular nici actele prin care se aplica sancţiunile, nici modalităţile de contestare, ci doar se face trimitere la regulile vizând aplicarea şi contestarea contravenţiilor.

Rezultă, astfel, că sancţiunile prevăzute în legislaţia transportului alternativ vor fi dispuse, de autorităţile relevante, prin proces-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor.

Contestarea sancţiunilor

Amenzile, precum şi celelalte sancţiuni aplicate prin proces – verbal de constatare a contravenţiilor dispuse în temeiul legislaţiei transportului alternativ se pot ataca direct în instanţă în termen de 15 zile de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal, iar iniţierea unui astfel de proces va suspenda automat executarea sancţiunilor. Plângerea contravenţională se va judeca de judecătoria în circumscripţia căreia a fost săvârşită contravenţia, iar apelul faţă de soluţia primei instanţe va fi de competenţa tribunalului, formularea căii de atac suspendând executarea hotărârii.

Există însă o serie de sancţiuni care nu vor urma regulile favorabile aplicabile plângerilor contravenţionale. Spre exemplu, sancţiunile constând în retragerea autorizaţiei de transport alternativ sau retragerea / suspendarea copiilor conforme ale autorizaţiei de transport alternativ vor trebui atacate conform regulilor generale aplicabile contenciosului administrativ.

Faţă de această din urmă categorie de sancţiuni, acţiunea în instanţa va putea fi iniţiată doar după parcurgerea fazei obligatorii a plângerii prealabile, ce trebuie formulată în termen de 30 de zile de la data la care actul vătămător i-a fost comunicat persoanei sancţionate.

În cazul primirii unui răspuns nefavorabil la plângerea prealabilă sau în lipsa oricărui răspuns, decizia de retragere a autorizaţiei de transport alternativ (sau de retragere / suspendare a copiei conforme) poate fi contestată printr-o acţiune în contencios administrativ în faţa Tribunalului din raza căruia îşi are domiciliul / sediul persoana sancţionată. Acţiunea trebuie formulată în termen de 6 luni de la comunicarea răspunsului la plângerea prealabilă sau, în cazul lipsei unui răspuns, de la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut de legislaţia transportului alternativ pentru soluţionarea plângerii prealabile.

Formularea acţiunii în contencios-administrativ nu suspendă însă automat efectele deciziei contestate, astfel că beneficiarul autorizaţiei de transport retrase sau al copiei conforme retrase / suspendate va risca să nu mai poată presta activităţi de transport alternativ până la obţinerea unei hotărâri definitive de anulare sau până la obţinerea unei noi autorizaţii / copii conforme.

Cu toate acestea, persoanele care iniţiază o acţiune în anularea deciziei prin care se dispune retragerea autorizaţiei de transport alternativ sau retragerea / suspendarea copiei conforme vor putea solicita ca instanţa să suspende efectele deciziei vătămătoare până la soluţionarea acţiunii în anulare. O astfel de suspendare nu se acordă automat, ci doar dacă sunt îndeplinite două condiţii cumulative: existenţa unui caz bine justificat (vădita nelegalitate a actului administrativ contestat) şi a unei pagube iminente (prejudiciul cauzat contestatorului de actul administrativ atacat).

 

CITEŞTE ŞI:

Clever devine FREE NOW, parte a platformei deţinută de Daimler şi BMW

Cum asigură sharetoo mobilitatea eficientă a companiilor

Câte vehicule au fost furate în România în ultimii ani

 

Adaugati comentariu