OUG privind factura electronică a fost publicată în MO. Când va fi operațional sistemul

România implementează Directiva UE privind facturarea electronică, motiv pentru care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 960/07.10.2021 ”Ordonanța de urgență privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România”.factura electronică

Implementare sistemului prevăzut de Ordonanță vizează:

  • oferirea unui sistem electronic public necesar pentru derularea contractelor de achiziții publice și tranzacțiilor dintre operatorii economici;
  • coerență în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal-bugetare, respectiv implementarea unor mecanisme care să asigure monitorizarea;
  • creșterea eficienței și eficacității în colectarea impozitelor și taxelor, în special TVA.

Ordonanța descrie modalitatea de funcționare a sistemului electronic de facturare și trasează regulile generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturilor electronice.

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura va deveni operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței. Procedura de utilizare și funcționare a sistemului va fi aprobată în termen de 15 zile prin ordin al ministrului finanțelor.

Facturarea electronică prin sistem este opțională și va putea fi folosită în relații B2G (operator economic și autorități/entități contractante așa cum sunt definite de ordonanță) sau B2B (business-to-business).

În situația în care operatorul economic a optat pentru utilizarea sistemului pentru B2G, acesta are obligația de a emite doar facturi electronice în relațiile B2G (cu mici excepții – contracte clasificate / subiect al unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea intereselor statului).

În relațiile B2B, pentru utilizarea sistemului, ambele părți trebuie să fie înregistrate în Registrul RO eFactura. Registrul este public și se va afișa pe site-ul ANAF.

 

CITEȘTE ȘI:

Nouă multinaționale aderă la inițiativa coZEV privind transportul fără emisii de CO2

Mona Cucu, avizată de ASF în funcţia de director general al Fondului de Garantare a Asiguraţilor

 

Adaugati comentariu