Noul standard de contabilitate pentru leasing

Noul standard de contabilitate pentru leasing, care va intra în vigoare în 2019, va afecta numeroase companii şi va genera modificarea gradului de îndatorare şi a anumitor indicatori financiari.scutire de impozit

Consiliul de elaborare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IASB, engl.) a emis în luna ianuarie 2016 noul standard privind leasingul, care prevede că toate activele care fac obiectul unui contract de leasing să fie înregistrate în bilanţurile locatarilor, cu câteva excepţii.
Potrivit companiei de consultanţă EY, această noua prevedere va afecta cel mai mult entităţile care au în derulare contracte majore de leasing, inclusiv pentru autovehicule.

„Deşi noul standard va cere chiriaşilor să aplice un model singular pe baza bilanţului, IASB a păstrat neschimbate o serie de concepte-cheie şi a introdus excepţii privind recunoaşterea contractelor de leasing pe termen scurt şi a leasingului pentru active de valoare mică”, arată reprezentanţii EY.

De asemenea, compania precizează că, pentru societăţile care dau în chirie printr-un contract de leasing (locatorii), contabilizarea unor astfel de tranzacţii rămâne, în mare parte, neschimbată.

„Întrucât cele mai multe contracte de leasing vor fi înregistrate în bilanţ în cadrul noului standard, cei care deţin astfel de contracte vor fi nevoiţi să facă o analiză mai detaliată pentru a stabili dacă unele contracte sunt sau nu de leasing. Pentru contractele care includ servicii semnificative, această evaluare ar putea fi o provocare”, a afirmat Adrian Bunea, director executiv, EY Romania.

Acesta avertizează că pentru cele mai multe entităţi, pregătirea tranziţiei va solicita resurse semnificative.

Adrian-Bunea-EY-floteautoAvând în vedere că cele mai multe dintre activele achiziţionate în leasing vor fi înregistrate în bilanţurile locatarilor, cei mai importanţi indicatori vor suferi schimbări, cum ar fi gradul de îndatorare. De asemenea, schimbări ar putea surveni şi în contul de profit şi pierdere sau în indicatorii financiari, precum EBITDA (câştigul înainte de dobânzi, rate, depreciere şi amortizare, n.red.) înţelegerea impactului pe care aceste modificări îl vor avea şi comunicarea sa către stakeholderi vor fi aspecte decisive”, explică Adrian Bunea.

Potrivit acestuia, EY sprijină eforturile IASB de a îmbunătăţi înregistrarea leasingului în contabilitate de către companiile care achiziţionează astfel de servicii. Acest lucru aduce mai multă consecvenţă în contabilizarea leasingului şi va creşte comparabilitatea şi transparenţa pentru acţionari.

“Finalizarea standardului privind leasingul a fost o prioritate pentru IASB în ultimii ani şi este încurajator să vedem că acest proiect major este acum complet”, adaugă Adrian Bunea.

Proiectul a fost unul comun între IASB şi Financial Accounting Standards Board (FASB), cel de-al doilea organism urmând să emită în curând noul său standard pe această tema. Cu toate acestea, cele două standarde nu converg şi există o serie de diferenţe între ele.

Potrivit EY România, cele două standarde separate ale IASB şi FASB vor aduce mai multe active care fac obiectul leasingului în bilanţurile companiilor. Totuşi, diferenţele între ele vor reduce probabil comparabilitatea între IFRS şi US GAAP, în ceea ce priveşte leasingul, faţă de situaţia actuală.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, martie 2016)

 

Adaugati comentariu