Advertisement
Poliția
Home Administrare flote Juridic Modificarea regulamentului de aplicare a Codului Rutier. Propunerile MAI

Modificarea regulamentului de aplicare a Codului Rutier. Propunerile MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) intenţionează să actualizeze Regulamentul de aplicare a Codului Rutier, atât prin corelarea cu prevederile existente în alte acte normative, cât şi prin completarea cu modificările aduse legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre care completează regulile de aplicare a Codului Rutier, prevăzute astăzi în HG 1391/2006.

Iniţiativa cuprinde dispoziţii prin care se reglementează norme de conduită şi interdicţii pentru conducătorii de trotinete electrice similar celor de biciclete şi se stabilesc condiţii tehnice pentru trotinetele electrice similar celor prevăzute pentru biciclete.

Totodată, potrivit proiectului, se înlocuieşte atât termenul de ,,defecţiuni” cu termenul de ,,deficienţe” pentru utilizarea unei terminologii unitare în raport cu Codul Rutier, cât şi sintagma ,,stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora” cu termenul de ,,psihoactive” pentru corelarea terminologiei cu cea uzitată în cuprinsul Legii nr. 194/2011. În plus, se corelează terminologia în ceea ce priveşte noţiunile de „autovehicul” şi „tractor agricol sau forestier” cu cea folosită în cuprinsul Codului Rutier.

Pentru vehiculele care utilizează combustibili alternativi, se reglementează posibilitatea confecţionării plăcuţelor de înmatriculare cu fond reflectorizant de culoare albă şi literele şi cifrele, în relief, de culoare verde.

Proiectul reglementează şi interdicţia pietonilor de a efectua activităţi de natură a le distrage atenţia atunci când se angajează în traversarea drumului public. Cu alte cuvinte, aceştia vor fi amendaţi dacă vorbesc la telefon sau ascultă muzică. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 99 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. În acest caz, amenda prevăzută este în clasa I de sancţiuni, 2-3 puncte-amendă, ceea ce înseamnă ca acum are o valoare cuprinsă între 290 – 435 lei.

Pe de altă parte, se elimină noţiunea de „înştiinţare de plată”, în acord cu Legea nr. 203/2018. Potrivit MAI, Prin această lege au fost aduse modificări O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în sensul că procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată, fiind astfel eliminată înştiinţarea de plată ca document în care se regăseau menţiuni cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi care trebuia comunicat contravenientului. Reamintim că şoferii au posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii.

Proiectul stabileşte şi procedura privind implementarea punctelor-amendă. Astfel, după articolul 188 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins: ”Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care s-au aplicat numai puncte-amendă se trimite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data întocmirii la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia s-a săvârşit fapta/faptele, care are obligaţia să facă menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, în termen de 30 de zile de la data întocmirii procesului – verbal”.

Propunerea reglementează circuitul proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care s-au aplicat numai puncte-amendă. Astfel, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care s-au aplicat numai puncte-amendă se trimite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data întocmirii la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia s-a săvârşit fapta/faptele, care are obligaţia să facă menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, în termen de 30 de zile de la data întocmirii procesului – verbal.

Iniţiativa MAI înlocuieşte sintagma „evidenţa conducătorilor de autovehicule şi tramvaie” cu sintagma „evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie” pentru corelare cu textul utilizat în cuprinsul Codului Rutier. Astfel, permisul de conducere reţinut în condiţiile art. 190 alin. (1), împreună cu un raport de reţinere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.

Proiectul mai stabileşte ca transmiterea permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, respectiv a altor documente reţinute, să se realizeze în mod direct de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta autorităţilor străine emitente. În acelaşi timp se propune abrogarea dispoziţiilor privind informarea autorităţii străine cu privire la aplicarea punctelor de penalizare unui conducător de autovehicul al cărui permis de conducere este eliberat de către respectiva autoritate străină, pentru corelare cu prevederile Convenţiei europene cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor;

Totodată, se reglementează procedura de urmat în situaţia în care conducătorul de vehicul nu are asupra sa permisul de conducere, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a menţiunilor în evidenţa informatizată. În aceste sens, se introduce un nou articol, conform căruia ”În situaţia în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu are asupra sa permisul de conducere, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră face menţiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reţinere, care se trimite cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost constatată fapta, la serviciul poliţiei rutiere prevăzut la alin. (2) (art. 190, n.red), care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”.

Se mai reglementează procedura de urmat în situaţia în care conducătorul de vehicul nu are asupra sa certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a menţiunilor în evidenţa informatizată. Potrivit proiectului, articolul 198 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”Documentele şi/sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reţinute în condiţiile alin. (1), împreună cu raportul de reţinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa vehiculelor. În situaţia în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu are asupra sa certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră face menţiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reţinere”.

Totodată, se reglementează şi un termen concret de implementare a punctelor de penalizare. Astfel, punctele de penalizare se înscriu în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta în cel mult 5 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în condiţiile art. 204 alin. (2). MAI arată că se impune reglementarea unui termen concret de implementare pentru a se asigura înştiinţarea titularului permisului de conducere în termenul de 15 zile prevăzut la art. 103 alin. (3) din Codul Rutier.

Pe de altă parte, se clarifică dispoziţiile referitoare la recoltarea probelor biologice pentru determinarea alcoolemiei, în raport cu prevederile Codului Penal. În acest scop, articolul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins: ”Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări”. În motivarea acestei reglementări, MAI arată că posibilitatea refuzului persoanei de a i se recolta cea de-a două probă biologică este de natură a conduce la eludarea angajării răspunderii penale prin aceea că nu se mai poate stabili valoarea alcoolemiei avute la momentul depistării în trafic. ”Se impune recoltarea celor două mostre pentru determinarea alcoolemiei la momentul acţiunii de conducere a vehiculului, aşa cum s-a stabilit prin decizia D.C.C nr. 732/2014. În cazul refuzului, se întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, subliniază MAI.

Iniţiativa de modificare a Regulamentului de aplicare a Codului Rutier creează şi posibilitatea solicitării istoricului tuturor sancţiunilor aplicate la regimul circulaţiei pe drumurile publice, nu numai numărul punctelor de penalizare aplicate. Astfel, articolul 208 se va modifică şi va avea următorul cuprins: ”Istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunică la cererea acestuia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne”.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, mai 2021)

 

CITEȘTE ȘI:

ACEA: Nu motorul cu ardere internă dăunează mediului, ci combustibilii fosili

Comisia Europeană: Toate autoturismele noi înmatriculate din 2035 vor avea emisii zero

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

serviciilor vamale
Juridic

Anul revoluției serviciilor vamale. Impactul modificărilor legislative și informaționale

Obligativitatea aplicării noilor reglementări legislative, conform unui program bine stabilit și operaționalizarea...

permis conducere
Juridic

Cum s-ar putea schimba valabilitatea permisului de conducere în funcție de vârstă

Potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea senatorilor, valabilitatea permisului de...

permisului de conducere
Juridic

Examenul teoretic pentru obţinerea permisului de conducere poate fi susținut oriunde în ţară

Camera Deputaţilor a votat în unanimitate adoptarea proiectul de lege privind separarea...

Circulaţia
Siguranţă rutieră

Circulaţia pe o porțiune din A2 se va închide noaptea, în perioada 12 – 23 februarie

Circulaţia rutieră între km 11+700 – km 15+500, în zona Nodului rutier...