Modelul contractelor de achiziţie publică va fi standardizat

Trei modele de contracte de achiziţie publică, pentru investiţii finanţate din fonduri publice, se află în consultare publică până la data de 8 iunie, pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale.buzău

Este vorba despre un proiect de hotărâre de Guvern, care priveşte condiţiile contractuale generale şi specifice pentru proiectare, pentru execuţie, respectiv pentru proiectare şi execuţie.

După aprobarea lor, versiunea finală pentru aceste tipuri de contracte ar urma să fie utilizată atât în cadrul investiţiilor finanţate din fonduri publice naţionale, cât şi din fonduri europene.

“Utilizarea la nivel naţional a unor modele-tip de contract are beneficiul că va conduce la o practică unitară în domeniul investiţiilor pentru toate autorităţile contractante. Un alt avantaj este acela că va asigura lucrări de bună calitate pentru sectorul public. Astfel, se pune baza pentru a implementa lucrări publice în bune condiţii, prin eliminarea acelor forme de contract cu deficienţe, neclare sau incomplete, care ar genera dificultăţi în derularea contractelor, incertitudine contractuală şi legală, blocaje şi întârzieri, spun reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale.

Totodată, aceştia arată că va fi asigurată competiţia efectivă în etapa de achiziţie, prin evitarea acelor tipuri de condiţii contractuale dezechilibrate, care descurajează antreprenorii serioşi să participe la licitaţii.

Proiectul de act normativ a fost trimis spre consultare structurilor asociative reprezentative ale administraţiei publice.

Etapa de consultare are ca obiectiv colectarea propunerilor pentru o eventuală îmbunătăţire a proiectului de act normativ.

Contractele au fost elaborate cu participarea instituţiilor care au atribuţii în coordonarea investiţiilor publice, ţinându-se cont de bunele practici dobândite în materia lucrărilor finanţate atât din fonduri publice naţionale, cât şi europene.

Standardizarea contractelor a constituit, în ultimii ani, una dintre cerinţele formulate de reprezentanţii beneficiarilor, constructorilor, consultanţilor şi de asociaţiile profesionale cu reprezentativitate naţională şi internaţională, în special pentru proiectele cu finanţare europeană şi în cazul investiţiilor semnificative.

Cerinţa are în vedere faptul că un contract standard poate conţine cele mai bune practici la nivel internaţional şi cele mai bune modele de împărţire a riscurilor pentru obţinerea celor mai mici costuri pe proiect pe termen lung.

Măsura este prevăzută atât în Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice (document elaborat, negociat, definitivat şi agreat la nivelul administraţiei publice centrale, împreună cu Comisia Europeană, şi aprobat prin HG nr. 901/2015), cât şi în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

 

Adaugati comentariu