Leasing financiar vs. Leasing operaţional. Diferenţe contabile şi fiscale

Contractul de leasing este un contract foarte des folosit în ceea ce priveşte dreptul de utilizare a autovehiculelor şi, în aceeaşi măsură, reprezintă un subiect care încă naşte multe dezbateri pe tema avantajelor şi dezavantajelor folosirii acestuia.
taxe

Acest articol prezintă condiţiile prin care se pot clasifica contractele de leasing şi anume în leasing financiar, respectiv leasing operaţional. De asemenea, se vor prezenta avantajele şi dezavantajele fiscale care decurg din folosirea lor, care au ca obiect autovehiculele, la nivelul utilizatorului acestora.

 Definirea contractelor

Încadrarea unui contract de leasing financiar sau leasing operaţional este, în unele cazuri, o sarcină dificilă, deoarece aceste forme de contract au multe aspecte comune. Pentru a împărţi un contract de leasing trebuie să se urmarească dacă prevederile contractului se potrivesc condiţiilor mai jos menţionate.

 Contract de leasing financiar

Conform Codului Fiscal, contractul de leasing financiar trebuie să îndeplinească cel puţin una din următoarele condiţii:

– Riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care este obiect al leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul în care contractul de leasing produce efecte (momentul în care utilizatorul este îndreptăţit să folosească bunul);

– În contractul de leasing este prevăzut transferul dreptului de proprietate asupra bunului care este obiect al leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;

– Este prevăzută opţiunea utilizatorului de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcţionare maximă, exprimată în procente;

– Perioada contractului de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face obiectul leasingului. În înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

– Valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului.

 Contract de leasing operaţional

Codul Fiscal defineşte contractul de leasing operaţional ca fiind orice contract de leasing încheiat între locator (persoana care are bunul în proprietate din punct de vedere juridic) şi locatar (persoana care are dreptul de folosinţă), care transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală şi care nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la ultimele patru puncte de mai sus. Riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există atunci când opţiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului. Cu alte cuvinte, acest contract este un contract de închiriere de bunuri.

 Diferenţe

Din punct de vedere contabil si fiscal, în cazul leasingului financiar, utilizatorul este tratat ca proprietar, în timp ce, în cazul leasingului operaţional, locatorul are calitatea de proprietar.

 Aspecte contabile

Tipul contractului de leasing indică, de asemenea, persoana care este obligată să înregistreze activul în evidenţele sale contabile, respectiv o cheltuială cu amortizarea, precum şi persoana care înregistrează doar o cheltuială operaţională în legătură cu acest bun.

Astfel, în cazul contractului de leasing financiar, dat fiind faptul că bunul este folosit în marea parte a vieţii lui de către utilizator şi, dat fiind faptul că la sfârşitul perioadei contractului de leasing, bunul va trece în proprietatea utilizatorului, locatarul este obligat să înregistreze bunul în evidenţele sale contabile. În acelaşi timp, utilizatorul va trebui să evidenţieze şi datoria financiară pe care o are către locator în legătură cu finanţarea achiziţionării bunului.

În mod contrar, în cazul contractului de leasing operaţional, bunul care face subiectul unui astfel de contract, este înregistrat în contabilitatea locatorului, iar utilizatorul înregistrează o cheltuială operaţională cu chiria.

Din punctul de vedere al complexităţii înregistrărilor contabile, leasingul financiar are o complexitate mai mare, comparativ cu leasingul operaţional.

 Aspecte fiscale

Codul Fiscal prevede diferite tratamente fiscale pentru TVA-ul şi cheltuielile aferente autovehiculelor, cât şi achiziţiilor auxiliare legate de autovehicule, în funcţie de mai mulţi factori precum: greutatea, numărul de locuri şi scopul pentru care autovehiculul este utilizat.

Astfel, în funcţie de factorii amintiţi mai sus, Codul Fiscal prevede trei tipuri de tratamente fiscale care pot fi aplicate:

▪ Deducere integrală a TVA-ului şi cheltuielilor în scopul impozitului pe profit

– Aici sunt încadrate autoturismele mari, cele cu scop de transport de persoane şi mărfuri, cele folosite de şcoli de şoferi, taxiuri etc.

▪ Limitarea la 50% a dreptului de deducere pentru TVA-ul şi cheltuielile aferente autovehiculelor

– Aici sunt încadrate autoturismele mici care nu sunt utilizate exclusiv pentru activitatea economică

▪ Deducerea integrală din punctul de vedere al TVA-ului şi impozitului pe profit, însă cu taxarea corespunzătoare unui venit salarial a părţii folosită în scopuri personale (beneficiu în natură)

– Acordarea în scop personal a vehiculelor pentru care s-a aplicat limitarea deductibilităţii de 50% nu sunt considerate venituri salariale. Însă, cele pentru care s-a acordat deductibilitate integrală, dar sunt folosite şi în scop personal, se consideră ca fiind beneficiu în natură partea care a fost folosită în scop personal.

calculator_floteautoCheltuielile şi TVA aferentă costurilor direct atribuibile unui vehicul, precum cheltuielile de reparaţii, de întreţinere, cheltuielile cu lubrifianţi, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul, asigurarea obligatorie auto, inspecţiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adaugată, vor urma unul dintre tratamentele fiscale menţionate mai sus, în funcţie de destinaţia şi utilizarea autovehiculului.

Ceea ce deosebeşte cele două tipuri de contract de leasing este faptul că − în majoritatea contractelor de leasing operaţional − costurile suportate de către utilizator sunt cele legate de utilizarea autovehiculului (precum costurile cu combustibilul), pe când, în cazul leasingului financiar, utilizatorul suportă toate costurile legate de buna funcţionare şi utilizare a autovehiculului (precum combustibilul, întreţinerea, reparaţii, asigurări, taxe de drum etc.).

De asemenea, o diferenţă apare şi în cazul cheltuielilor cu amortizarea, astfel, în cazul contractului de leasing financiar, aceasta se deduce de către utilizator, pe când în cazul leasingului operaţional, cheltuiala cu amortizarea este deductibilă de către locator.

O altă deosebire este aceea ca în cazul leasingul financiar, utilizatorul înregistrează şi deduce dobânda şi diferenţele de curs, care apar în  desfăşurarea unui contract, în monedă străină aferenta finanţării bunului. În cazul leasingului operaţional, utilizatorul înregistrează şi deduce cheltuiala cu chiria aferentă utilizării bunului.

 Avantaje şi dezavantaje

Din derularea unui contract de leasing financiar, utilizatorul are ca avantaj faptul că o mică parte din valoarea autovehiculului va ieşi din companie sub formă de fluxuri de numerar şi anume avansul, pe când în cazul unei achiziţii, compania va suporta plata întregii valori a maşinii. Totuşi, spre deosebire de contractul de leasing operaţional, în care nu se plăteşte un avans la începutul contractului, leasingul financiar este în dezavantaj în ceea ce priveşte valoarea ieşirilor de numerar.

Un dezavantaj pe care îl implică leasingul financiar, în comparaţie cu cel operaţional, este acela că utilizatorul este cel care suportă costurile cu întreţinerea, reparaţiile, impozitele şi taxele locale pentru vehiculele luate prin primul fel de contract, spre deosebire de leasingul operaţional, unde aceste costuri sunt suportate de locator.

Un avantaj pe care îl deţine leasingul financiar este acela că, la sfârşitul contractului, activul rămâne în proprietatea utilizatorului, spre deosebire de cel operaţional, în care bunul rămâne în proprietatea locatorului.

În ceea ce priveşte riscurile suportate de către utilizator, leasingul operaţional acordă un avantaj, deoarece, în mare parte, riscurile sunt suportate de către locator, iar beneficiile, în mare măsură, sunt de partea utilizatorului. Totuşi, trebuie cântărite foarte bine aceste riscuri şi avantaje, deoarece, de obicei, locatorul va transforma riscul pe care şi-l asumă într-un tarif mai mare cu chiria.

 Concluzie

Este foarte important ca firma care intenţionează să achiziţioneze o maşină să cunoască toate avantajele şi dezavantajele fiecărei opţiuni, astfel încât decizia să fie făcută în cunoştinţă de cauză. De asemenea, este crucial să se determine corect în ce categorie de contract de leasing intră un anumit contract, pentru a ţine o evidenţă contabilă corectă. Categoria se poate determina cu uşurinţă prin compararea prevederilor contractului cu cele menţionate mai sus.

 

Profil de specialist

mihai_erculescuMihai Erculescu are o experienţă de peste 5 ani în domeniul consultanţei fiscale atît în taxe directe, cât şi în taxe indirecte. A absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul ASE Bucureşti, aprofundând un program de master în acelaşi domeniu. Mihai Erculescu este membru al CECCAR şi, în prezent, urmează cursurile organismului internaţional de contabilitate ACCA.

 

Profil de companie

Având peste 550 de profesionişti în cadrul birourilor deschise în 13 ţări din Europa Centrală şi de Est, Accace reprezintă una dintre companiile de consultanţă şi externalizare de top din regiune. De-a lungul anilor, Accace a dobândit o experienţă remarcabilă, deţinând un portofoliu ce cuprinde peste 2.000 de clienţi, majoritatea companii internaţionale. În prezent, compania furnizează servicii prin intermediul birourilor din Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Croaţia, Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria. Alte locaţii europene, precum şi din afara Europei, sunt acoperite de partenerii de încredere Accace.

Primul birou Accace în România a fost înfiinţat în 2007, în prezent furnizând atât servicii de externalizare contabilitate, salarizare şi administrare de personal, cât şi consultanţă fiscală, corporate şi juridică, prin intermediul unui cabinet de avocatură afiliat. Aflaţi mai mule detalii accesând www.accace.ro.

 

(Articol publicat în suplimentul „Opţiuni de finanţare”, revista Flote Auto, aprilie 2017)

 

Adaugati comentariu