Iniţiativă pentru modificarea certificatului de înmatriculare auto

Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului prevede ca, în cazul înstrăinarii unui vehicul, fostul proprietar să fie obligat să completeze pe certificatul de înmatriculare o declaraţie pe propria răspundere privind datele de identificare ale persoanei către care a înstrăinat vehiculul, data înstrăinarii, precum şi kilometrajul la data înstrăinării.
masini-floteauto

Iniţiativa legislativă este destinată completării art. 15 din Codul rutier – OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

„Piata auto se confruntă în prezent cu un fenomen periculos de înşelare a cumpărătorilor de bună credinţă cu privire la numărul de kilometri reali ai vehicolului la data înstrăinării. Acest fenomen este generat de lipsa unor prevederi legale care să stipuleze obligaţia declarării indicaţiei contorului kilometric la data înstrainării”, spune iniţiatorul propunerii legislative, deputatul Ionuţ Simionca.

Pe de alta parte, acesta consideră că nici textul pretipărit al paginii a doua din certificatul actual de înmatriculare nu are temei legal.

Codul rutier, la art.15, alin. (4) prevede că „forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare … se stabilesc prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Conform Ordinului nr. 1.454/2006 al ministrului Afacerilor Interne, la pagina 2, certificatul de înmatriculare ar trebui să conţină un text pretipărit cu recomandări din legislaţia în domeniu, precum şi un cod de bare.

„În realitate, această pagină cuprinde următorul text – Înstrăinat către (numele/denumirea noului deţinător), la data de…., semnătura precum şi o legendă a câmpurilor care se completează pe celelalte pagini. Pentru a da temei legal textului pretipărit de pe pagina 2 a certificatului de inmatriculare este necesar ca legea să dispună în acest sens”, explică parlamentarului.

Astfel, iniţiativa legislativă, susţinută de 25 de deputaţi şi senatori, are un singur articol care prevede introducerea, la art 15, a unui nou alineat după alineatul 4: „În cazul înstrăinării vehiculului, fostul proprietar al acestuia să fie obligat să completeze pe certificatul de înmatriculare o declaraţie pe propria răspundere privind datele de identificare ale persoanei către care a înstrăinat vehiculul, data înstrăinării, precum şi indicaţia contorului kilometric la data înstrăinării”.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cunoscută şi sub numele de Codul rutier, reglementează operaţiunile de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă, precum şi drepturile, obligaţiile şi sancţiunile aplicabile proprietarului sau deţinătorului mandatat al vehiculului cu privire la certificatul de înmatriculare.

 

 

Adaugati comentariu