IMM-urile preferă garanţii pentru finanţarea capitalului de lucru. Investiţiile sunt prea riscante

Volumul garanţiilor acordate anul trecut de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a fost de aproximativ 6,5 miliarde lei, iar valoarea creditelor susţinute a depăşit 9,4 miliarde lei.
transport

Potrivit datelor publicate de instituţie, FNGCIMM a acordat 35.570 garanţii, în valoare totală de 6.455 milioane lei, cu o medie lunară de aproximativ 3000 de garanţii. Soldul total la data de 31.12.2014 al garanţiilor emise de FNGCIMM este în sumă de peste 15,1 miliarde lei.

Ponderea valorică a garanţiilor acordate în 2014 pentru finanţarea investiţiilor a fost de 11,5% din total volum garanţii, în timp ce ponderea garanţiilor pentru finanţarea capitalului de lucru a reprezentat 88,5% din totalul garanţiilor acordate.

Aceste date relevă aceeaşi tendinţă ce se manifestă şi pe piaţa creditării, respectiv menţinerea în rândul IMM-urilor a preferinţei pentru garanţiile acordate pentru creditele ce finanţează capital de lucru, comparativ cu cele pentru investiţii, determinată cel mai probabil, de lipsa de apetit pentru risc a băncilor, dar şi de lipsa încrederii agenţilor economici în asumarea de riscuri pentru demararea proiectelor de investiţii, comentează reprezentanţii FNGCIMM.

IMM-rile au primit un număr de peste 8.400 garanţii, cu o valoare garantată de peste 2,5 miliarde lei, în timp ce volumul creditelor susţinute a depăşit valoarea de 4,2 miliarde lei, rezultând o valoare medie a creditului garantat de circa 500 mii lei şi o valoare a garanţiei medii de aproximativ 300 mii lei.

Garanţiile au fost accesate în proporţie de 50% de întreprinderile mici, urmate de întreprinderile medii, cu 26%, microîntreprinderile având o pondere de 24%. În decursul anului 2014 peste 60% din numărul de contracte de garantare emise de către FNGCIMM au înregistrat o valoare la acordare mai mică de 50 mii euro.

Evaluăm impactul social al garanţiilor acordate în 2014, prin accesarea de către IMM-uri a produselor noastre, la menţinerea a circa 120.000 de locuri de muncă, arată FNGCIMM.

Distribuţia garanţiilor acordate IMM în funcţie de domeniul de activitate al finanţării garantate relevă un apetit mai mare al companiilor din:

  • comerţ – volum de 45% din total (garanţii în valoare de 1.137 milioane lei),
  • industrie – 20% (502 mil lei),
  • servicii – 15% (379 milioane lei),
  • construcţii – 12% (293 milioane lei),
  • agricultură – 8% (199 milioane lei).

Din perspectiva acordarii de garanţii din surse primite în administrare de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, FNGCIMM a emis în anul 2014 un număr de 617 garanţii în valoare totală de peste 809 milioane lei, din care 598 de garanţii au fost acordate unităţilor administrativ teritoriale, iar 19 garanţii au fost accesate de către IMM din sectorul agricol.

imm-prefera-garantii-pentru-finantarea-capitalului-de-lucru-investitiile-bani-lei-floteauto
Cele mai multe garanţii au fost accesate de companii din comerţ

Procesul de curăţare a bilanţurilor operată de sistemul bancar, prin scoaterea creditelor neperformante în afara bilanţurilor, a avut un impact semnificativ asupra activităţii FNGCIMM, generând în 2014 faţă de 2013, o creştere cu 45% a valorii cererilor de plată solicitate de către bănci.

Rata cererilor de plată calculată la soldul garanţiilor a înregistrat la sfârşitul anului 2014, o creştere cu 60%, faţă de rata înregistrată la sfârşitul anului 2013.

În anul 2014, FNGCIMM şi-a majorat provizioanele specifice de risc pentru garanţiile plătite, rata de acoperire cu provizioane a plăţilor ajungând la 94% la sfarsitul anului 2014 fata de 67% cât era anul precedent.

În condiţiile dificile de finanţare a IMM-urilor, a riscurilor mari din activitatea de creditare datorită persistenţei efectelor crizei financiare şi a modificărilor în strategia finanţatorilor sub impactul noului cadru de reglementare bancară al UE, FNGCIMM închide anul 2014 cu venituri operaţionale în valoare de 179,2 milioane lei şi cu un rezultat al exerciţiului financiar de 11,1 milioane lei.

Perspective

În anul 2015, FNGCIMM îşi propune intensificarea colaborării cu autorităţile guvernamentale pentru implementarea optimă a instrumentelor financiare de tip garanţii ce vor fi finanţate în cadrul programelor operaţionale 2014-2020. Astfel, la sfârşitul lunii octombrie 2014, Guvernul României a aprobat un Memorandum privind desemnarea FNGCIMM ca organism de implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garanţii finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020. De asemenea, Fondul va susţine accesul la credite pentru cofinanţare, necesare beneficiarilor măsurilor aferente noilor Programe Operationale, ce urmează a fi lansate în anul 2015.

O altă axă prioritară a activităţii FNGCIMM în anul 2015 va urmări dezvoltarea unor noi produse de garantare în colaborare cu instituţiile financiare partenere, cu focalizare pe cerinţele specifice ale unor categorii de IMM-uri, în special a întreprinderilor noi şi a celor tinere, aflate în prima etapă de dezvoltare.

Suntem în curs de negociere şi definitivare, cu sprijinul Asociaţiei Române a Băncilor a unei noi Convenţii cadru plafon de garantare care răspunde, pe de o parte solicitărilor finanţatorilor cu privire la clarificarea şi detalierea anumitor aspecte menite a uşura verificarea eligibilităţii beneficiarilor şi întocmirea dosarului de plată, iar pe de altă parte introduce elemente de analiză menite să reducă riscul FNGCIMM la acordarea garanţiilor şi să fluidizeze procesul de analiză şi soluţionare a cererilor de garantare şi a celor de plată la nivelul instituţiei”, au conchis reprezentanţii Fondului de Garantare.

 

 

 

Adaugati comentariu