Fonduri UE pentru mijloace de transport în mediul rural

Pentru antreprenorii din mediul rural, trei submăsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) permit accesarea fondurilor europene pentru achiziţionarea unor mijloace de transport necesare derulării afacerilor.
Companiile afectate

Începând de miercuri, 3 mai 2017, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis sesiunile de primire a proiectelor de investiţii, finanţate prin intermediul a 14 submăsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul naţional, dar şi pentru zona ITI Delta Dunării.

Fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitanţilor care doresc să obţină finanţare europeană, însumează 680,8 milioane de euro, din care 53,5 milioane de euro sunt alocate investiţiilor din zona ITI Delta Dunării.

AFIR a lansat sesiuni de primire a proiectelor pentru trei submăsuri (sM), care încadrează la capitolul Cheltuieli eligibile şi achiziţionarea mijloacelor de transport.

 

sM 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole

Alocarea financiară stabilită pentru sM 4.1, disponibilă în sesiunea 2017, este de 185 milioane de euro. Pentru sM 4.1 ITI – Delta Dunării, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 33 milioane de euro. Pragul minim de selecţie al proiectelor depuse pe sM 4.1 şi pe sM 4.1 ITI – DD este de 25 de puncte.

Submăsura permite achiziţionarea, inclusiv prin leasing, a mijloacelor de transport compacte, frigorifice, inclusiv a remorcilor şi semiremorcilor specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanţ alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, autorulotele alimentare, rulotele alimentare.

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la maximum 90% din valoarea proiectului, în funcţie de dimensiunea fermei.

 

sM 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole

Alocarea bugetară, disponibilă pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în mediul rural, finanţate prin sM 6.2, este 18,3 milioane de euro în sesiunea din acest an. Pentru aceeaşi submăsură aplicabilă zonei ITI – Delta Dunării, alocarea financiară este de 3,5 milioane de euro. Pragul minim de selecţie al proiectelor depuse atât prin sM 6.2, cât şi prin sM 6.2 ITI – DD este de 15 de puncte.

Beneficiarii care depun proiecte de investitii pot primi 50.000 euro/ proiect sau 70.000 euro/ proiect in cazul in care Planul de Afaceri prevede activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.

Sprijinul public nerambursabil nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive. Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu trebuie considerate servicii de transport.

Sunt acceptate pentru finanţare următoarele tipuri de mijloace de transport: ambulanţa umană, autospeciala pentru salubrizare; maşină specializată pentru intervenţii, prevăzută cu nacelă pentru execuţia de lucrări la înalţime; autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor şi remorca autocisternă sau una din ele separat), maşina de măturat carosabilul; auto betonieră; autovidanjă; utilaj specializat pentru împrăştiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoşasiu, fară a putea fi detaşat); mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete).

Potrivit Ghidului solicitantului, ambulanţa veterinară sau maşina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

– mijlocul de transport să fie încadrat în categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri şi 2 uşi de acces în cabină;
– să fie modificat constructiv şi omologat R.A.R. ca autovehicul special/ specializat pentru activitatea propusă prin proiect, cu excepţia ambulanţelor veterinare
– în cazul ambulanţelor veterinare, omologarea RAR se obţine în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atestă că autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului Naţional 2016; RAR va face menţiunea „echipare specifică intervenţii medicină veterinară”
– în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată menţiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerinţelor autorităţii publice de resort şi legislaţiei în vigoare.
– mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activităţi, cu excepţia celor propuse prin proiect.

În plus, aceste mijloace de transport trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se acceptă mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorcă/semiremorcă (capul tractor poate fi folosit şi pentru alte tipuri de activităţi).
Reprezentanţii AFIR spun că trebuie prezentată omologarea RAR la ultima tranşă de plată.

 

sM 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Pentru investiţiile finanţate prin sM 6.4, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 35 milioane de euro. Alte 7 milioane de euro sunt disponibile pentru solicitanţii sM 6.4 ITI – DD. Pragul minim sub care proiectele depuse pe sM 6.4 nu pot fi selectate este de 10 de puncte, iar pentru sM 6.4 ITI – DD, pragul minim de selecţie este de 15 de puncte.

În cadrul acestei sumbăsuri sunt acceptate pentru finanţare aceleaşi mijloace de transport ca şi în cazul sM 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole.
Potrivit Ghidului solicitantului, vehiculele trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca la submăsura anterioră.

Atenţie, în cadrul sM 6.4 ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.

Serviciile integrate, în care transportul propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de mutare, serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de prelucrare, nu ar trebui considerate servicii de transport.

La capitolul Cheltuieli neeligibile intră, în cazul contractelor de leasing, costurile legate de marja locatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile generale şi cheltuielile de asigurare.
AFIR subliniază că depunerea proiectelor se realizează on-line pe pagina oficială de internet a Agenţiei, www.afir.info, pentru toate submăsurile lansate. Cererile de finanţare se depun până în data limită de închidere a sesiunii sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Totodată, toţi cei interesaţi să dezvolte investiţii în în mediul rural pot consulta Ghidul solicitantului pe site-ul AFIR, la secţiunea „Investiţii PNDR”.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, mai 2017)

 

Adaugati comentariu