Flota STS va creşte cu 40 de vehicule de teren

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - STS  intenţionează să achiziţioneze un număr maxim de 40 de vehicule de teren, valoarea contractului fiind de 654.408 euro.Potrivit anunţului de participare, STS solicită, prin acordul-cadru, furnizarea a minimum 4 autoutilitare de teren şi a maximum 40 de bucăţi. În acelaşi timp, un singur contract subsecvent prevede furnizarea a minimum 2 de bucăţi şi maximum 20 de bucati. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 327.204 de euro.

„Cantităţile de produse menţionate sunt estimate, cantităţile efectiv livrate urmând a fi mai mici sau mai mari, în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi de creditele bugetare alocate cu această destinaţie”, se mai arată în document..

Durata contractului este de 12 luni.

Ofertantul va constitui o garanţie de participare în cuantum de 6.500 euro sau echivalentul în lei sau orice altă valută.

Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui de către contractant, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării fiecărui contract subsecvent, în cuantum de 5 % din valoarea totală, fără TVA, a contractului, ca o condiţie de intrare în vigoare a acestuia.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 19 iunie 2018. Oferta trebuie să fie valabilă până la 19 august 2018

Ofertele vor fi deschise în data de 19 iunie 2018.

Adaugati comentariu