Flotă nouă de 119 maşini, pentru Raja Constanţa

Compania Raja S.A Constanţa organizează spre finalul lunii octombrie o licitaţie pentru achiziţia unei flote de maşini în leasing financiar.raja

Conform unui anunţ publicat în SICAP, operator public regional în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă şi al epurării apelor uzate intenţionează să reînnoiască flota cu 119 vehicule în leasing financiar pe 5 ani, prin programul Rabla.

Raja a anunţat că pentru achizitia produselor se incheie un singur contract care trebuie să angajeze atât furnizarea produselor, cât şi prestarea serviciilor de leasing financiar.

Valoarea contractului este de 10,7 milioane de lei.

Criteriile de atribuire sunt termenul de livrare – 10 puncte şi preţul – 90 de puncte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 octombrie 2018.

În cazul în care două sau mai multe oferte obţin un punctaj egal şi sunt clasate pe primul loc, entitatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va obtine punctajul maxim.

Adaugati comentariu