Licitaţie pentru reînnoirea transportului public din Cluj

Municipiul Cluj-Napoca îşi reînnoieşte flota de mijloace de transport în comun, intenţionând să achiziţioneze maximum 60 de autobuze noi, cu podea joasă, nearticulate.
RCA

Potrivit caietul de sarcini, contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial, valoarea celui mai mare contract fiind de 31.659.270 lei fara TVA echivalent a 30 bucăţi. Valorile au incluse şi instruirea personalului.

Durata contractului pentru reînnoirea parcului de autobuze al municipiului Cluj-Napoca este de 24 de luni, de la data atribuirii, criteriul de desemnare a câştigătorului fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, fiind stabilită astfel:

  1. Preţul ofertei – pondere 60%
  2. Consum de combustibil – pondere 10%
  3. Costurile cu poluanţii – pondere 6%
  4. Valoarea raportului masă – pondere 6%
  5. Perioada de garanţie acordată – pondere 10%
  6. Capacitatea de transport (calculată la 8 călători/mp) – pondere 8%

Se solicită o garanţie de participare în valoare de 633.185 lei sau echivalent în valută la cursul BNR stabilit cu 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Totodată, se solicită şi garanţie de buna execuţie în valoare de 7 % din valoarea fără TVA a contractului subsecvent.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: este data de 20 octombrie 2017, ora 12.00, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 2 noiembrie 2017, ora 16.00.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta este de 120 de zile.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 24 noiembrie 2017, ora 18.00.

 

 

Adaugati comentariu