Fonduri pentru creşterea mobilităţii la graniţa româno-maghiară

Pentru cresterea mobilitatii transfrontaliere si eliminarea blocajelor la graniţa româno-maghiară, autorităţile din România şi Ungaria au anunţat lansarea primului Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice.suceava

Apelul face parte din Programul Interreg V-A România-Ungaria, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România, în calitate de Autoritate de Management, şi Autoritatea Naţională — Biroul Primului Ministru din Ungaria.

Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest Apel restrâns de propuneri de proiecte strategice este 13,925,083 euro (FEDR), completată de cofinanţarea naţională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Care sunt domeniile în care se pot depune proiecte?

Prioritatea de investiţii lansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este „Îmbunătăţirea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale (în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor)” (7b).

Apelul restrâns pentru propuneri de proiecte este adresat proiectelor cu valoare strategică, care abordează cele mai importante nevoi ale regiunii de graniţă româno-maghiare, proiecte care sunt aliniate strategiilor naţionale, regionale, sau judeţene relevante şi care au capacitatea de a produce un impact sporit şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii în zona de graniţă.

Cine poate solicita finanţare?

Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acţiuni şi cheltuieli sunt stabilite in Ghidul Solicitantului.

Pot beneficia de proiecte finanţate prin program organizaţiile publice (autorităţile naţionale, regionale sau locale, organizaţiile naţionale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, etc. Se poate aplica pentru finanţare doar în parteneriat transfrontalier.

Aria eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş în România şi Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes şi Csongrad în Ungaria.

Care este rata de cofinanţare?

Ratele de cofinanţare sunt de până la 98 % din costurile totale eligibile pentru partenerii romani şi până la 95 % în unele cazuri, chiar 100 %, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR şi cofinanţarea naţională.

Care este procedura de aplicare?

Aplicaţiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 25 ianuarie 2017 ora 8:00, până în data de 24 aprilie 2017 ora 16:00 (EET).

Sistemul eMS poate fi accesat la link-ul http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1 începând cu data de 25 ianuarie 2017.

 

 

Adaugati comentariu