Danemarca şi Finlanda sancţionate pentru nerespectarea normelor de cabotaj

Comisia Europeană a decis să trimită Danemarca şi Finlanda în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu au aplicat în mod adecvat normele de "cabotaj", astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) 1072/2009 privind accesul pe piaţa internaţională a transportului rutier de mărfuri.camioane

Regulamentul permite transportatorilor rutieri cu licenţă comunitară să efectueze până la trei
operaţiuni de cabotaj consecutive unui transport internaţional dintr-un alt stat membru sau
dintr-o ţară terţă în statul membru gazdă, odată ce au fost livrate mărfurile transportate în cursul
transportului internaţional care îl are pe acesta ca destina­ţie. În cursul unei operaţiuni de
cabotaj, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă are loc în termen de șapte zile de la ultima descărcare a mărfurilor introduse în statul membru gazdă în cadrul operaţiunii de transport internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie.

Pe scurt, prin „cabotaj” se înţelege o operaţiune de transport rutier efectuată între două puncte aflate pe teritoriul aceleiaşi ţări, de către un operator de transport rutier străin. Deplasarea fără încărcătură nu este considerată cabotaj.

Cu toate acestea, Finlanda a limitat cabotajul la zece operaţiuni într-o perioadă de trei luni, iar
Comisia Europeană consideră că această restricţie suplimentară nu este justificată. În plus, în
conformitate cu regulamentul, fiecare operaţiune de cabotaj poate implica mai multe puncte de
încărcare şi descărcare, însă legea finlandeză consideră că fiecare „încărcare” sau „descărcare” constituie o operaţiune de cabotaj.

Pe de altă parte, în conformitate cu legislaţia daneză, o singură operaţiune de cabotaj poate
implica mai multe „puncte de încărcare „sau” puncte de descărcare, dar nu ambele. În opinia
executivului de la Bruxelles, aceste restricţii suplimentare nu mai sunt justificate.

În aceste condiţii, Comisia Europeană a trimis Danemarcei şi Finlandei încă din 24 septembrie
2015 şi, respectiv, 29 aprilie 2015, avize motivate, etapa a doua a procedurii de
infrigement (încălcarea legislaţiei comunitare). Cum în niciunul dintre cele două state legislaţia
nu a fost aliniată reglementărilor UE, Comisia Europeană a hotărât să le trimită în faţa Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene.

 

Adaugati comentariu