Cum se obţine finanţarea în programul „Infrastructură de alimentare verde”

Programul „Infrastructură de alimentare verde”, prin care va fi demarată reţeaua naţională de puncte de alimentare pentru autovehiculele electrice, a fost conceput ca unul multianual cu o ţintă indicativă de 6000 de puncte de alimentare instalate în reţea până în anul 2020.
vehicul electric

Acesta este finanţat prin Agenţia Fondului pentru Mediu (AFM) şi beneficiază, pentru anul 2016, de suma de 70 milioane de lei, sumă care va acoperi instalarea a circa 400 de staţii de încărcare cu putere normală şi alte 400 de staţii de încărcare rapidă.

Programul „Infrastructură de alimentare verde” este destinat persoanelor juridice, respectiv primăriilor din localităţi cu mai mult de 50.000 de locuitori, instituţiilor publice şi agenţilor economici din astfel de oraşe dar şi agenţilor economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale.

Fiecare dintre aceşti beneficiari poate aplica la AFM pentru instalarea de puncte de încărcare şi poate beneficia de finanţarea a 80% din costurile unui astfel de proiect. Suma maximă pe care o poate solicita o primărie, instituţie publică sau un agent economic este de 900.000 de lei – aproximativ 200.000 de euro.

Programul permite instalarea atât a punctelor de încărcare cu putere normală, egală cu 22 kw curent alternativ cât şi a celor cu putere înaltă, mai mare de 22 kw curent continuu. Pentru o priză cu încărcare normală (de circa 4 ore) AFM a stabilit în concordanţă cu nivelul pieţei o sumă maximă decontabilă de 2500 de euro, iar pentru una cu încărcare rapidă (sub 1 oră) o sumă de 35.000 de euro.

Locaţiile care pot fi dotate cu chargere rapide sau normale conform viziunii Programului sunt: parcările publice, parcări destinate sau care deservesc punctele de interes public (baze sportive, săli de spectacole, instituţii publice, centre comerciale, unităţi hoteliere, gări, aeroporturi, benzinării), parcări cu acces direct la autostrăzi, drumuri naţionale sau europene.

Cei care vor aplica în cadrul viitoarei sesiuni de finanţare trebuie să prevadă în proiectul cu care aplică locuri de parcare crespondente numărului de puncte de încărcare care trebuie marcate distinct şi semnalizate cu panouri de informare.

 

 

Adaugati comentariu