Sistemul Bonus-Malus. Exemple de calcul

Sistemul Bonus-Malus a fost introdus ca o măsura de responsabilizare a conducătorilor auto. Acest sistem urmăreşte ca posesorii de vehicule prudenţi să nu plătească o primă de asigurare identică cu a celor care produc accidente.moneda naţională se va deprecia

Sistemul bonus-malus influenţează prima de asigurare în funcţie de daunalitatea înregistrată în perioada de referinţă. În situaţia în care în perioada de referinţă nu au fost înregistrate daune plătite, la reînnoirea poliţei RCA veţibeneficia de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.

În situaţia în care în perioada de referinţă au fost înregistrate daune plătite, la reînnoirea poliţei RCA veţi fi penalizat prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare. Malusul se aplică la reînnoirea poliţei de asigurare în anul următor celui în care au fost plătite daune pe baza poliţei RCA.

Sistemul bonus-malus este format din 8 clase de bonus (B) şi 8 clase de malus (M).
Reducerea maximă (bonusul) de care un asigurat poate beneficia este de 50%, în timp ce penalizarea maximă (malusul) care poate fi aplicată este de 180%. La stabilirea unui malus contează data plăţii daunei şi nu data producerii acesteia, sau persoana care a condus vehiculul.

Coeficienţii aferenţi claselor de bonus-malus:

bonus malus
Clasa B0 este atribuită unui asigurat nou, fără istoric de daune. Fiecărei clase îi corespunde un anumit procent de reducere, respectiv de majorare procentuală a tarifului de prima RCA, în raport cu clasa de baza B0. Astfel, dacă în perioada de referinţă (anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a poliţei) nu au fost înregistrate daune pe asigurarea RCA, asiguratul va beneficia anul următor de o reducere a primei de asigurare, concretizată prin acordarea unei clase de bonus. Prin urmare, teoretic, veţi putea ajunge din clasa de bază B0 în clasa maximă de bonus, după B8, după 8 ani. Clasa de bonus-malus se păstrează pe întreg anul calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată.

Dacă în perioada de referinţă au fost înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, adică prin majorarea primei de asigurare RCA, prin penalizarea cu două clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire. Pentru o perioadă de referinţă se poate aplica o singură penalizare/malus (în funcţie de numărul daunelor plătite în această perioadă).

În cazul accidentelor unde s-a constatat că a existat culpa comună, ambii proprietari de vehicule vor fi penalizaţi prin majorarea primei RCA în anul următor plăţii daunei.

În situaţia în care în calitate de persoană fizică deţineţi mai multe vehicule, atunci beneficiaţi de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele.

Datorită acestei noi prevederi legale, dacă aveţi asigurări RCA aflate în vigoare pentru mai multe vehicule, la reînnoirea RCA veţi fi încadrat în cea mai favorabilă clasa de bonus-malus corespunzătoare istoricului dumneavoastră de daunalitate.

În cazul persoanelor juridice, pentru a realiza transferul clasei bonus-malus de pe un vehicul pe altul, dacă vindeţi vehiculul, în cazul persoanelor juridice, va trebui să
solicitaţi în scris şi să transmiteţi asigurătorului documente privind înstrăinarea sau radierea vehiculului şi achiziţia vehiculului noudobândit.

Dacă doriţi să vă menţineţi clasa de bonusmalus în cazul în care aveţi înregistrate daune, prin contractul RCA puteţi conveni cuasigurătorul posibilitatea răscumpărării, ceea ce înseamnă că veţi suporta contravaloarea despăgubirii corespunzătoare evenimentului, dar nu veţi fi penalizat prin aplicarea malusului.

Exemple teoretice

Anul trecut aţi avut clasa B6 şi, din fericire, nu aţi cauzat nici în acest an vreun accident de circulaţie. Astfel, în condiţiile unui nou contract RCA, veţi beneficia de clasa B7, ceea ce înseamnă că veţi plăti doar 60% din valoarea unei asigurări RCA faţă de tariful standard al societăţii de asigurare aleasă şi de prima de asigurare de încadrare (la nivelul B0 pentru caracteristicile vehiculului respectiv).

Anul trecut aţi avut clasa B6 dar aţi fost vinovat de producerea unui accident achitat. Prin urmare, în acest an, veţi trece de la clasa B6 la clasa B4 şi, în loc de a beneficia de o reducere de 30%, veţi beneficia de o reducere de doar 20%.

În acest exemplu, dacă asigurarea RCA are un tarif standard (pentru vehiculul dumneavoastră – clasa B0) ar fi reprezentat 350 lei (suma este ipotetică), încadrarea la B6 însemna o primă de asigurare de 245 lei. Schimbarea în B7 ar însemna că anul următor (dacă tariful standard nu se modifică) prima ar deveni 210 lei.

 

 

Adaugati comentariu