Advertisement

Home Administrare flote Juridic Cum recuperezi banii pe taxa auto?

Cum recuperezi banii pe taxa auto?

Faptul că ați obținut în instanță restituirea taxei auto nu înseamnă că problemele s-au terminat.

Persoanele juridice/fizice care au obținut în instanțăa restituirea banilor achitați pentru taxa auto de poluare își vor putea primi banii de la stat pe parcursul a cinci ani, prin plăți eșalonate, dupa cum se arată într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Documentul stabilește, de asemenea, ce acte trebuie depuse de contribuabili, precum și care este procedura concretă pentru ca aceștia să-și primească banii.

La începutul lunii martie, Guvernul a stabilit, prin OUG nr. 8/2014, că taxa auto instituită în anul 2012 poate fi recuperată de contribuabilii care au plătit-o, pe calea instanței de judecată. Ulterior, în baza deciziei instanței, contribuabilii vor depune la Fisc unele documente, pentru a-i putea primi banii. Totuși, acest lucru nu a fost posibil până în momentul de față, întrucât procedura de efectuare a plății titlurilor executorii nu se publicase.

Acest lucru s-a rezolvat, între timp, căci Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 741/2014 privind procedura de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotarâri judecatorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454, din 20 iunie 2014. Proiectul de act normativ prevede, printre altele, că sumele care trebuie restituite de către stat în baza hotărârilor judecatorești, reprezentând taxa auto, dobânda aferentă, cheltuielile de judecată și alte sume, vor fi plătite pe parcursul a cinci ani, cu plata anuală a 20% din valoarea acestora.

“Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora”, se arată în documentul citat.

Așadar, contribuabilii nu vor primi integral banii achitați pe taxa de poluare, ci în termen de 5 ani, cu plata eșalonată. Cu alte cuvinte, cei care au obținut deja în instanță o decizie de restituire a banilor, iar plata începe în 2014, își vor recupera în totalitate banii abia în 2019. În documentul publicat de Finanțe se menționează, de asemenea, că cererile de restituire depuse de contribuabili se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranșelor anuale se va efectua conform unui grafic ce va fi stabilit ulterior de Administrația Fondului pentru Mediu.

Procedura concretă de restituire a banilor

Contribuabilul care, în baza unei hotărâri judecatorești executorii, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare, dobânzile calculate până la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și orice alte sume stabilite de instanțele judecătorești va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, o cerere.

Conform procedurii stabilite de Finanțe, cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. “Data la care a luat naștere dreptul la restituire este data hotărârii judecătorești executorii”, se precizează în actul citat.

La cererea de restituire se anexează și hotărârea judecatorească executorie, în copie legalizată, precum și actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie. Cererea, însoțită de documentele de mai sus, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, va verifica în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.

După verificarea prealabilă și în situația în care se constată că, într-adevăr, nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal competent întocmește Referatul privind restituirea sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești executorii. Referatul, precum și cererea de restituire și documentele depuse de contribuabil vor fi transmise, apoi, către Administrația Fondului pentru Mediu, care va stabili graficul tranșelor anuale aprobate la restituire. Potrivit procedurii, graficul tranșelor anuale aprobate la restituire va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranșă anuală, precum și cuantumul acestora.

Mai exact, perioada de restituire pentru fiecare tranșă anuală din grafic este urmatoarea:

 • pentru prima tranșă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării graficului, de către Administrația Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent
 • pentru următoarele tranșe anuale perioada de restituire este:
  – pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranșei este luna aprilie a
  fiecăruia din următorii 4 ani
  – pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranșei este luna
  noiembrie a fiecăruia din următorii 4 ani.

Important! Prin tranșa anuală se înțelege cota-parte de 20% din:

 • taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ,
 • cheltuielile de judecată
 • alte sume stabilite de instanțele judecătorești.

Cum poți contesta în instanță taxa auto?

Așa cum am arătat mai sus, pentru ca șoferii să-și poată recupera banii achitați pe taxa de poluare, ei trebuie mai întâi să
câștige acest drept în instanță. Concret, restituirea taxei de poluare se poate face numai pe calea instanței de judecată, prin promovarea unei cereri de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu administrația finanțelor publice și administrația fondului pentru mediu.

Mai exact, pentru a solicita recuperarea banilor din taxa auto, contribuabilii vor depune în instanță următoarele documente:

 • cartea de identitate a mașinii în copie, cu prezentarea originalului în instanță pentru conformitate
 • contract de vânzare-cumpărare a autovehiculului
 • decizia de impunere a plății taxei de poluare eliberată de Administrația Financiară competentă
 • dovada plății taxei de poluare.

În cazul în care cei care au achitat taxa nu mai dețin o copie de pe chitanța fiscală, ei se pot adresa organului fiscal la care au
plătit taxa, care le va elibera o copie de pe documentul de plată. Pentru autovehiculele achiziționate în sistem leasing, recomandăm încheierea unei convenții de cesiune de creanță litigioasă deoarece contribuabilul care a achitat taxa este locatorul, iar nu utilizatorul. Este însa suficientă și o procură din partea societății de leasing prin care aceasta mandatează utilizatorul să întreprindă
toate demersurile necesare pentru recuperarea taxei.

În ceea ce privește costurile pe care le presupune introducerea cererii de chemare în judecată, acestea constau în taxa de timbru, care se stabilește în funcție de valoarea taxei de poluare a cărei restituire se solicită (10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 de lei).

Important! Aceste costuri se recuperează integral cu titlu de cheltuieli de judecată. La aceste costuri se adaugă și onorariul de avocat, pentru cei care aleg să fie asistați de un profesionist pe tot parcursul procedurii. Nu doar taxele plătite in 2012 pot fi recuperate. Mai exact, și contribuabilii care au achitat taxa auto în perioada 1 ianuarie – 4 martie 2013 își pot recupera banii, tot pe calea instanței de judecată. Singura condiție de îndeplinit este ca taxa să fi fost achitată pentru înmatricularea în România a unui autovehicul second hand, achiziționat dintr-un stat membru al Uniunii Europene și care a fost anterior înmatriculat într-un alt stat membru al UE.

Despre autor:

Roxana LupuRoxana Lupu este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Hyperion Bucureşti şi deţine de asemenea o diplomă de licenţă acordată de Academia de Ştiinte Ecomonice, Specializarea Finanţe Bănci şi o diplomă de master în Dreptul Afacerilor. Este manager partener al Lupu & Partners facând parte din echipa de specialişti ai departamentului de consultanţă comercială, optimizare fiscală internaţională şi încorporare de companii offshore. Are o experienţă de peste 10 ani în consultanţă comercială şi optimizare fiscală din care 5 ani în cadrul Ernest & Young Ungaria.

Despre Lupu & Partners

Fondată în anul 2011 prin fuziunea a doi parteneri cu o îndelungată experienţă în domeniu, Lupu & Partners s-a impus cu rapiditate ca o societate echilibrată şi performantă, graţie principiilor ce au stat la baza structurării echipei: profesionalism, implicare şi flexibilitate, oferind clienţilor săi servicii prompte, eficiente şi de o calitate profesională desăvârşită. Cele 12 departamente specializate în aproape toate domeniile dreptului includ o echipă formată din avocaţi, contabili şi specialişti, cu experienţă solidă în domeniul avocaturii de business – corporatiste şi al consultanţei legale, al optimizării şi planificării fiscale, al proprietăţii intelectuale şi concurenţei neloiale, al activităţilor fiduciare, al restructurării financiare şi insolvenţei, al dreptului penal, al achiziţiilor publice.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

2035
Flotă verdeJuridic

Comisia Europeană menține 2035 ca termen limită pentru interzicerea vânzărilor de mașini termice noi

După realegerea sa în funcția de președinte al Comisiei Europene, Ursula von...

antidrog
JuridicSiguranţă rutieră

Guvernul modifică Ordonanţa de urgenţă privind siguranţa rutieră. Testele antidrog și returnarea permiselor

În ședința de joi, Guvernul va modifica Ordonanţa de urgenţă privind siguranţa...

PPE
Juridic

PPE intenționează să revizuiască interdicția privind vânzările de vehicule termice din 2035

Cel mai mare și mai vechi grup parlamentar din Parlamentul European, Partidul...