CORONAVIRUS: România poate utiliza 3 MILIARDE EURO de la UE

În cadrul răspunsului comun al Uniunii Europene la pandemia COVID-19, deputaţii europeni au adoptat joi, aproape unanim, trei propuneri urgente în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare. În acest context, pentru România sunt disponibile 3 miliarde euro de la UE.marile companii

Propunerile aprobate de Parlamentul European sunt:

1. Iniţiativa pentru investiţii în răspunsul la coronavirus (Corona Response Investment Initiative – CRII)

Aceste măsuri sunt menite să mobilizeze 37 miliarde euro din fondurile UE disponibile cât mai curând posibil pentru cetăţenii, regiunile şi ţările cel mai grav afectate de pandemia de coronavirus. Fondurile vor fi direcţionate către sistemele de sănătate, IMM-uri, pieţele forţei de muncă şi alte părţi vulnerabile ale economiilor statelor membre ale UE. Propunerea a fost adoptată cu 683 voturi pentru, unul împotrivă şi patru abţineri.

Defalcare orientativă pe state membre a volumelor de investiţii în cadrul Iniţiativei pentru investiţii în răspunsul la coronavirus (CRII)*

(milioane euro)

 

* Cu excepţia programului Interreg. Fondurile ESI (structurale şi de investiţii) vizate: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC), Fonul Social European (FSE) şi Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

** În conformitate cu Acordul de retragere, regulamentul privind dipoziţiile comune i se aplică pentru Marea Britanie până la încheierea programului.

*** Pentru statele membre care nu au sume restante, acest lucru se explică printr-o rată de selecţie a proiectelor de aproape 100 % sau peste acest procent anterior CRII.

Ce înseamnă numerele din cele 4 coloane?

Prima coloană conţine sumele de prefinanţare necheltuite din  fondurile de coeziune ale UE pe care statele membre ar trebui, în mod normal, să le ramburseze la bugetul UE până la sfârşitul lunii iunie 2020.

A doua coloană reprezintă cofinanţarea de la bugetul UE care ar fi disponibilă în cazul în care – conform recomandărilor Comisiei – sumele din prima coloană ar fi utilizate pentru finanţarea răspunsului la coronavirus. Raportul dintre prima şi a doua coloană variază de la un stat membru la altul, deoarece
şi ratele de cofinanţare diferă de la o ţară UE la alta. De fapt, acestea depind de prosperitatea relativă a statelor membre ale UE.

A treia coloană reprezintă pur şi simplu suma primelor două coloane. Aceasta reflectă cuantumul total al bugetului UE pe care statele membre îl pot folosi să combată coronavirusul, fără fonduri suplimentare noi din partea trezoreriilor lor naţionale.

Ultima coloană reprezintă alocările neutilizate din domeniul coeziunii pentru fiecare stat membru, în plus faţă de sumele indicate în a treia coloană. Având în vedere că acesta este ultimul an al actualului buget pe termen lung al UE (2014-2020), sumele variază mult de la o ţară la alta. După cum se poate observa în tabel, unele state membre – de exemplu, Italia şi Spania, care sunt în prezent cele două ţări UE cele mai afectate de coronavirus – au încă sume neangajate semnificative pe care se pot baza în aceste circumstanţe extraordinare.

2. Extinderea Fondului de solidaritate al UE pentru a acoperi urgenţele în domeniul sănătăţii publice

Măsurile vor pune la dispoziţie ţărilor europene o sumă de până la 800 de milioane euro în 2020. Operaţiunile eligibile în cadrul fondului vor fi extinse pentru a include acordarea de sprijin în cazul unei urgenţe majore în domeniul sănătăţii publice, inclusiv asistenţă medicală, precum şi măsuri de prevenire, monitorizare sau control al răspândirii bolilor. Propunerea a fost adoptată cu 671 voturi pentru, trei împotrivă şi 14 abţineri.

3. Suspendarea temporară a normelor UE privind sloturile orare pe aeroporturile comunitare

Această măsură va împiedica transportatorii aerieni să opereze zboruri goale în timpul pandemiei. Prin această suspendare temporară, companiile aeriene nu mai sunt obligate să utilizeze sloturile de decolare şi de aterizare planificate, pentru a le păstra în următorul sezon. Pe toată durata verii, de la 29 martie până la 24 octombrie 2020, se va renunţa astfel la regula „foloseşti sau pierzi”. Propunerea a fost adoptată cu 686 voturi pentru, niciunul împotrivă şi două abţineri.

Următoarele etape

Consiliul European trebuie să aprobe în mod oficial poziţia Parlamentului. Măsurile adoptate vor intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în zilele următoare.

 

CITEŞTE ŞI:

România solicită scutiri de taxe vamale şi TVA pentru importurile destinate prevenirii şi combaterii COVID-19

Amânarea plăţii TVA în vamă pentru materialele destinate combaterii pandemiei COVID-19

Bonificaţie de 5% sau 10% pentru firmele care plătesc anticipat impozit pe profit

 

Adaugati comentariu