Advertisement

asigurări
Home Administrare flote Asigurări Conduita pe piața de asigurări, în vizorul Autorității de Supraveghere Financiară

Conduita pe piața de asigurări, în vizorul Autorității de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară derulează în parteneriat cu EIOPA și Comisia Europeană un proiect de asistență tehnică privind consolidarea funcției de supraveghere a conduitei pe piața de asigurări din România.

Societățile și intermediarii în asigurări vor fi supravegheați și controlați în viitor, din punct de vedere al conduitei, în baza unor proceduri și ghiduri complexe, ce vor fi elaborate de experți din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și din cadrul Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).

Proiectul „Asistență tehnică privind consolidarea funcției A.S.F. de supraveghere a conduitei pe piața de asigurări din România”, derulat de ASF, EIOPA și CE a presupus, într-o primă fază, elaborarea unui manual de supraveghere a conduitei în domeniul asigurărilor. Etapa de implementare a proiectului, care va fi gestionată de A.S.F. cu suportul experților EIOPA, vizează elaborarea unui set de proceduri și ghiduri, în baza căruia se vor desfășura activitățile de supraveghere și control pe aria de conduită asupra entităților care activează în piața asigurărilor.

În cadrul procesului de implementare a proiectului va fi elaborat și un ghid ce va conține informații generale privind factorii generatori de risc de conduită și tipologia acestor riscuri pe parcursul ciclului de viață al produselor de asigurare, care va fi adresat entităților supravegheate de către A.S.F.

Administrarea corectă a riscurilor pe piața de asigurări

Pentru o supraveghere eficientă, din punct de vedere al conduitei, este necesară detectarea și gestionarea timpurie a riscurilor și abordarea integrată a întregului proces. Acestea au fost de altfel și premisele de la care a plecat creionarea obiectivelor proiectului de asistență tehnică derulat de către ASF, EIOPA și CE.

De asemenea, este foarte important ca riscurile de conduită să fie administrate corect astfel încât să fie asigurată creșterea gradului de profesionalism și a încrederii clienților în sectorul asigurărilor, precum și crearea și distribuția de produse de asigurare corelate cu nevoile, cerințele și obiectivele clienților. Toate acestea au impact asupra solvabilității și sustenabilității societăților de asigurare, prin creșterea ratei de retenție a clienților, prin reducerea ratei de renunțare la contractele de asigurare, precum și prin diminuarea riscurilor reputaționale și juridice ale asigurătorilor.

Totodată, în cadrul procesului de supraveghere trebuie avută în vedere prevenirea riscurilor sistemice și a celor generate de inovația în domeniul financiar, în general, și în domeniul asigurărilor, în special.

Obiectivele proiectului de asistență tehnică

– Dezvoltarea unui cadru de supraveghere adecvat și complet la nivelul A.S.F., care să includă proceduri, instrumente și metodologii eficiente, pentru a identifica principalii factori generatori ai riscurilor de conduită la nivelul pieței asigurărilor din România, precum și la nivelul fiecărei entități care activează în această piață, pe parcursul ciclului de viață al produsului de asigurare și pentru a aplica măsuri adecvate de atenuare a acestora;

– Identificarea instrumentelor și proceselor adecvate care să permită A.S.F. prioritizarea acțiunilor de supraveghere în funcție de amploarea și complexitatea riscurilor identificate;

– Adoptarea de către A.S.F. a unei abordări bazate pe coordonarea permanentă a acțiunilor de supraveghere prudențială și a acțiunilor de supraveghere a conduitei, ambele având ca obiective promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor clienților de produse de asigurare.

Ce înseamnă supravegherea conduitei

Conduita se referă la maniera în care o entitate își desfășoară activitatea din perspectiva concentrării pe interesele și obiectivele clienților.

Supravegherea conduitei este un ansamblu de procese, proceduri și instrumente care au rolul de a verifica faptul că societățile de asigurare și intermediarii de asigurări își desfășoară activitatea în mod echitabil, transparent și orientat către interesele clienților, iar aceștia sunt capabili să ia decizii în cunoștință de cauză și să selecteze produsele care se potrivesc cel mai bine nevoilor lor.

În sectorul asigurărilor, supravegherea conduitei acoperă în general trei mari domenii: supravegherea societăților de asigurare și a intermediarilor, supravegherea pieței și supravegherea produselor de asigurare.

Principii cheie în supravegherea conduitei în asigurări

  • Concentrare pe interesele clienților pe tot ciclul de viață al produsului de asigurare;
  • Trecerea la supravegherea bazată pe prevenție, pe identificarea timpurie a riscurilor și vulnerabilităților, pe baza indicatorilor de risc și a analizelor calitative și renunțarea la supravegherea reactivă, orientată spre analizarea petițiilor;
  • Permanenta colaborare între structura de supraveghere prudențială, care se concentrează pe “sănătatea” financiară a entităților și structura de supraveghere a conduitei, orientată spre “sănătatea” relațiilor între asigurători/intermediari și clienți.
  • Autoritatea de Supraveghere Financiară utilizează, în activitatea de supraveghere a conduitei, un sistem de instrumente și tehnici de supraveghere, implementat la nivel european, care include monitorizarea pieței asigurărilor, acțiuni de supraveghere tematică, acțiuni de supraveghere de la sediul A.S.F. (off-site) și acțiuni de control la sediul entităților supravegheate (on-site).

 

CITEȘTE ȘI:

Programul IMM Invest: 20.000 de credite în valoare de 14 miliarde de lei

Programul IMM Leasing va fi lansat în această săptămână

Cluj Napoca este cel mai atractiv oraș din România. Sondaj

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

auto
Asigurări

Piaţa poliţelor auto a crescut, anul trecut, la 13 miliarde de lei

Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările auto, RCA şi Casco, s-a situat...

tarifele RCA
Asigurări

Tarifele RCA rămân plafonate până la 30 septembrie 2024

Guvernul a decis prelungirea cu trei luni, până la 30 septembrie 2024,...

casco
Asigurări

Aproximativ 2.000 de notificări de daune în baza polițelor CASCO ca urmare a furtunii de săptămâna trecută

Ca urmare a furtunii de săptămâna trecută, companiile de asigurare membre ale...

auto
Asigurări

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024,...