CNI preferă leasingul operaţional

Compania Naţională de Investiţii (CNI), societate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, va organiza o licitaţie pentru marirea flotei auto, prin leasing operaţional, cu o limuzine şi trei SUV-uri.
piaţa RCA

Valoarea contractului fără TVA este de 669.377 lei (aproximativ 145.516 euro), acesta fiind împărţit în două loturi:

– Lot 1 – Achiziţie 3 autoturisme de teren noi, cu următoarele caracteristici minime: combustibil – motorină, putere maximă – 150 CP, Euro 6, 7 locuri inclusiv şofer. Valoare fără TVA – 3 x 181.238 lei (aproximativ 3 x 39.400 euro);

Lot 2 – Achiziţie 1 autoturism nou tip limuzină, cu următoarele caracteristici minime: combustibil – motorină, putere maximă – 150 CP, Euro 6, 5 locuri inclusiv şofer. Valoare fără TVA – 125.662 lei (aproximativ 27.300 euro).

Durata contractului este de 48 de luni, iar finanţarea se va realiza din fondurile proprii ale Companiei Naţionale de Investiţii.

Conform prevederilor caietului de sarcini, pentru lotul 1 valoarea garanţiei de participare este 1.250 lei, iar pentru lotul 2, de 5.430 lei, perioada de valabilitate fiind cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, adică 120 de zile de la termenul limită de depunere a acesteia.

Ulterior, ofertantul declarat câştigator va trebui să pună la dispoziţia CNI şi o garanţie de bună execuţie, în cuantum de 10% din valoarea ofertată, fără TVA.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai mic, autoritatea contractată anunţând că nu va organiza şi o licitaţie electronică.

Totuşi, dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţurile egale, atunci pentru departajare, CNI va solicita ofertanţilor care au ofertat cel mai mic preţ, prin intermediul SEAP, o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 12 ianuarie 2018, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 22 ianuarie 2018.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 16 februarie 2018.

După declararea câştigătorului, în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci Compania Naţională de Investiţii are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu 0,05 % din preţ, pentru fiecare zi de întârziere.

În acelaşi timp, în cazul în care CNI nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05 % din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.

 

 

Adaugati comentariu