CNAIR cumpără o flotă de 10 autoturisme 4×4 pentru sucursala din Timișoara

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va achiziționa un număr de 10 autoturisme 4x4 destinate Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, valoarea estimată a contractului fiind de 750.000 de lei.Societatea Națională de Radiocomunicații

Potrivit anunțului de participare la licitație publicat în SICAP, în criteriul de atribuire prețul are o pondere de 85%, iar perioada de garanția ofertată, de 15%. Durata contractului este de 12 luni.

”În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”, a anunțat CNAIR.

Pentru a putea participa la licitația pentru cele 10 autoturisme 4×4, ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) au înregistra o cifră de afaceri medie anuală de minimum 1.500.000 lei și că au furnizat, tot în ultimii 3 ani, produse similare cu acelea care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minimum 750.000 lei fără TVA, la nivelul a unul sau mai multe contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 8 decembrie 2021.

 

CITEȘTE ȘI:

În primele 10 luni din 2021, au fost înmatriculate mai multe vehicule electrice decât între 2011-2019

Vânzările de autoturisme electrificate au crescut cu 94% în primele 10 luni

 

Adaugati comentariu