CNADNR vrea să urgenteze organizarea licitaţiilor pentru Autostrada Sibiu – Piteşti

Începând cu data de 8 februarie 2016, directorul general al CNADNR a decis constituirea colectivului de lucru - Unitatea de Implementare Studiu de Fezabilitate: Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru "Autostrada Sibiu - Piteşti".Persoanele desemnate să facă parte din unitatea de implementare vor avea, în principal, următoarele atribuţii:

 • colaborarea în strânsă legatură cu Proiectantul, inclusiv prin organizarea de întâlniri de lucru/şedinţe de progres, săptămânal şi ori de câte ori este necesar, urmărind modul de îndeplinire a respectării obligaţiilor contractuale de către acesta şi realizarea obiectului contractului;
 • organizarea şi participarea la întalniri lunare şi ori de câte ori este necesar cu reprezentanţii
  agenţiei JASPERS;
 • urmărirea procesului de prelevare şi culegere de probe/ informaţii din teren în conformitate cu graficele de timp stabilite, în vederea elaborării studiilor de specialitate;
 • verificarea în teren a efectuării studiilor geotehnice, topografice şi orice alte studii necesare
  realizării Studiului de Fezabilitate şi prezentarea conducerii CNADNR SA a stadiului acestora;
 • verificarea livrabilelor realizate de către Proiectant înainte de a fi transmise către JASPERS sau AM POIM;
 • exercitarea atribuţiilor specifice şi luarea măsurilor necesare, în vederea realizării Studiului de Fezabilitate, cu respectarea termenelor contractuale şi la parametri de calitate minimă impusă de Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnică anexă la contract, precum şi de normele legale şi celelalte reglementări aplicabile;
 • întocmirea rapoartelor lunare de analiză a documentaţiei elaborate de către Proiectant;
 • verificarea şi avizarea rapoartelor lunare de progres în conformitate cu cerinţele impuse de
  contractul de prestări servicii ce vor fi vizate/ aprobate de Direcţia Tehnică şi aduse la cunoştinţa Directorului General;
 • susţinerea Cererii de Finanţare, cu suportul Proiectantului, în vederea aprobării acesteia de
  către entităţiile abilitate.

Membrii unităţii de implementare, specialişti în domeniu, au responsabilităţi în rezolvarea problemelor de exproprieri, cerere de finanţare, lucrări de artă şi consolidări, studii geotehnice, siguranţa rutieră, analiza cost-beneficiu, arheologie, etc.

Autostradacatalin-homor-cnadnr-floteauto Sibiu – Piteşti este principalul proiect de infrastructură al nostru şi am decis să înfiinţez această unitate de implementare pentru a urgenta finalizarea studiului de fezabilitate şi pentru a fi siguri că acesta corespunde cu realităţile din teren, astfel încât, odată finalizat, să putem demara licitaţiile pentru lucrările de execuţie. Această echipă de proiect va urmări, în mod special, realizarea studiilor de specialitate la nivel de detalii, astfel încât studiul de fezabilitate să respecte standardele de calitate impuse de UE”, a declarat directorul general al CNADNR, Cătălin Homor.

 

 

Adaugati comentariu