Advertisement

stabilirea tarifelor de primă maxime
Home Administrare flote Fiscalitate Cele mai avantajoase forme de recompensare a angajaţilor în 2016

Cele mai avantajoase forme de recompensare a angajaţilor în 2016

Începând cu luna ianuarie 2016, există venituri noi neimpozabile. Aceste tipuri de venituri sunt atât neimpozabile, cât şi scutite de la plata contribuţiilor sociale aferente angajatului şi companiei, fiind astfel considerate cele mai avantajoase forme de recompensare a angajaţilor în acest an din punctul de vedere al taxării lor.

maria-condurachi-cojocariu-accace-floteauto
Cu o experienţă de peste 8 ani în companii de consultanţă de renume, Maria Condurachi Cojocariu deţine în
prezent funcţia de Payroll Manager în cadrul Accace, coordonând cu succes toate
activităţile departamentului de salarizare şi HR, pentru clienţii companiei în Romania.
Încă din primul an de colaborare cu Accace, Maria s-a implicat constant în pregătirea
articolelor şi studiilor lansate în domeniul salarizarii şi HR, având apariţii atât în presa scrisă, în mediul online, cât şi apariţii televizate.

Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, publicată la finalul anului trecut în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688, următoarele tipuri de venituri vor fi de asemenea considerate neimpozabile, adiţional celor deja valide în anul 2015:

– Utilizarea în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50%;

– Cadourile, inclusiv tichetele-cadou, acordate în limitele şi destinaţiile prevăzute de lege. Cei 150 RON vor putea fi acordaţi fiecărui salariat sau copil minor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 Iunie, a Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase. Aceeaşi sumă se poate acorda doamnelor salariate cu ocazia zilei de Martie;

– Contribuţiile la fonduri de pensii facultative şi prime de asigurare voluntară de sănătate suportate de către angajator în limita a 400 euro/participant/contribuţie.

Alături de cele menţionate mai sus, rămân în continuare considerate ca nefiind venituri salariale, prin urmare neimpozabile şi scutite de la plata contribuţiilor sociale, următoarele beneficii:

– Folosirea maşinii companiei, doar în interes de serviciu. Evidenţierea parcursului zilnic al angajatului ce foloseşte maşina de serviciu se face prin formularul „Foaie de parcurs”. Acest document este obligatoriu a fi întocmit şi arhivat la sediul companiei;

– Contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;

– Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

– Sumele primite o singură dată, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

– Cursurile de pregătire profesională. Conform Codului Muncii, în prezent, în cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. În acest scenariu nu i se mai poate impune angajatului să nu părăsească prezentul loc de muncă pe o anumită perioadă de timp. Conform legii, un angajator este obligat să susţină cursuri de formare profesională cel puţin o dată la doi ani, dacă are cel puţin 21 de angajaţi, sau o dată la trei ani dacă are mai puţin de 21 de angajaţi;

– Contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;

– Indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituţiile publice şi celor care îşi stabilesc domiciliul în localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îşi au locul de muncă;

– Costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

– Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. De exemplu, ajutorul de înmormântare se acordă salariatului prin dispoziţie de plată (sau prin transfer bancar), iar salariatul trebuie să facă dovada acordării ajutorului prin certificatul de deces.

Despre Accace

Având peste 250 de profesionişti în cadrul birourilor deschise în şapte ţări din Europa Centrala şi de Est, Accace reprezintă una dintre companiile de consultanţă şi externalizare de top din regiune. De-a lungul anilor, Accace a dobândit o experienţă remarcabilă, deţinând în prezent un portofoliu de peste 1.400 de clienţi, majoritatea companii internaţionale. În prezent, Accace furnizează servicii prin intermediul birourilor din: România, Cehia, Germania, Polonia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Locaţiile din alte ţări europene sunt acoperite de partenerii de încredere Accace.Primul birou Accace în Romania a fost înfiinţat în 2007, în prezent furnizând o gamă largă de servicii de contabilitate şi raportare financiar-contabilă, salarizare şi administrare de personal, consultanţă fiscală, precum şi înfiinţare, administrare şi lichidare companii. Aflaţi mai multe despre Accace în Romania accesand: www.accace.ro.

 

(Articol publicat in revista Flote Auto, aprilie 2016)

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

electrice
Fiscalitate

Statele Unite vor crește taxele la importurile de vehicule electrice din China, de la 25% la 100%

Președintele SUA, Joe Biden, a luat o decizie radicală, anunțând o întărire...

Comisia Europeană
Fiscalitate

Noi ghiduri de simplificare emise de Comisia Europeană vin în sprijinul importatorilor

Prețul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile de import (valoarea de...

AI
Fiscalitate

Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?

Apariția soluțiilor de inteligență artificială (AI) este privită, cel puțin în domeniul...