CEC Bank acordă credite „Prima Maşină” pe 5 ani. Dobânda: ROBOR 6 luni + 2,9%

CEC Bank a lansat  creditul “Prima Maşină”. Noul produs de finanţare beneficiază de o dobândă compusă din ROBOR 6M + 2,9%. Banca nu percepe comisioane de acordare şi de administrare. Împrumuturile vor reprezenta maxim 95% din preţul de achiziţie al maşinii cu TVA, care trebuie să fie de cel mult 50.000 de lei, fără TVA.
cec-bank-acorda-credite-prima-floteauto

Potrivit băncii, pentru un credit de 47.500 de lei pe 5 ani şi dobânda calculată după formula de mai sus, care în prezent ajunge la 4,93%, dobânda anuală efectivă se situează la 5,04%. Pentru acest caz, rata lunară va fi de 895,11 lei, iar la finalul creditului, suma totală de achitat este de 53.706 lei.

Persoanele care vor achiziţiona un autovehicul prin programul „Prima maşină” vor beneficia de o perioadă de creditare de maximum 5 ani, la un cost al maşinii de cel mult 50.000 lei plus TVA, şi cu o dobândă subvenţionată în proporţie de 50%.

Prin lansarea creditului Prima Maşină, CEC Bank continuă politica de susţinere a programelor guvernamentale destinate populaţiei. Noul produs de finanţare se acordă în condiţii avantajoase pentru clienţi, cu o dobândă mai mică decât cea maximală prevăzută de lege şi cu comisioane 0 de acordare şi de administrare”, a declarat Radu Gratian Gheţea, Preşedinte Director General  CEC Bank.

cec-bank-acorda-credite-prima-floteauto
Banca nu percepe comisioane de acordare şi de administrare

De acest program pot beneficia toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, care obţin venituri şi care îndeplinesc şi celelalte criterii de eligibilitate, printre care să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere, că nu au mai deţinut în proprietate un autoturism nou, iar cu copia facturii proforma emise de vânzător să ateste că autoturismul achiziţionat prin program este nou, îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.

Alte condiţii sunt avansul de minimum 5% din preţul de achiziţie şi asigurarea autoturismului nou-achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puţin riscurile de avarii şi furt, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt şi cu o franşiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parţiale de avarii şi furt. Obligaţia subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanţiei.

La aceste condiţii se adaugă normele proprii fiecărei bănci, precum şi condiţiile specificate deja în OUG 66/2014 prin care s-a aprobat acest program.

Costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului va fi compus din dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3% pe an. Marja include nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării. Marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, penalităţile percepute conform contractului de finanţare.

Comisionul de risc care se plăteşte de către beneficiar este calculat de către finanţator ca procent aplicat la suma garantată în cadrul programului şi achitat o singură dată, la acordarea garanţiei, pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei. Comisionul de risc este de maximum 1% din valoarea garantată.

Comisionul de administrare datorat Fondului de Garantare este plătit de către beneficiar şi calculat la soldul finanţării garantate. Nivelul comisionului de administrare este negociat anual între Ministerul Finanţelor şi Fondul de Garantare şi este stabilit prin ordin al ministrului Finanţelor şi al ministrului delegat pentru Buget.

 

Adaugati comentariu