Advertisement

birourile vamale
Home Administrare flote Juridic Ce schimbări majore aduce Noul Cod Vamal al UE

Ce schimbări majore aduce Noul Cod Vamal al UE

Noul Cod Vamal al Uniunii Europene introduce statutul de Operator Economic Autorizat, pentru a consolida securitatea deplasării mărfurilor în regiune. De asemenea, urmăreşte şi trecerea de la declaraţiile pe hârtie la declaraţiile complet electronice, până în anul 2020.

Prin noul Cod Vamal Comunitar (UCC – Union Customs Code), care a intrat în vigoare la data de 1 mai 2016, Uniunea Europeană stabileşte proceduri comune şi armonizate pentru toate statele membre, în scopul facilitării activităţii comerciale. Astfel, indiferent de statul membru în care sunt declarate mărfurile, se aplică aceleaşi reguli şi, odată ce au fost îndeplinite formalităţile vamale, acestea pot circula liber sau pot fi comercializate pe întreg teritoriul UE.

Proceduri vamale simplificate

Codul Vamal Modernizat şi modificarea ulterioară a acestuia (cunoscut acum sub numele de Codul Vamal al Uniunii) introduce o serie de schimbări în concordanţă cu cele trei obiective principale ale proiectului de modernizare a administraţiei vamale, unele regimuri şi destinaţii vamale fiind restructurate, alte proceduri vamale fiind simplificate, vămuirea centralizată fiind păstrată şi chiar extinsă, instituindu-se şi unele măsuri menite să sporească siguranţa şi securitatea în lanţul de aprovizionare.

Astfel, restructurarea şi simplificarea unor regimuri şi destinaţii vamale aduce schimbări în ceea ce priveşte zona liberă, care devine regim vamal, adică devine procedură de depozitare, funcţionând similar cu actualul regim de antrepozitare vamală. Potrivit reprezentanţilor ANAF, acest lucru înseamnă că pentru bunurile necomunitare introduse într-o zonă liberă trebuie constituită o garanţie pentru a asigura plata taxelor la import şi a altor taxe (TVA, accize, dacă este cazul) potenţial datorate la importul de bunuri.

Actualele regimuri vamale de perfecţionare activă cu suspendarea plăţii taxelor vamale şi transformarea sub control vamal, dar şi distrugerea bunurilor sub supravegherea autorităţilor vamale se vor contopi într-un singur regim vamal – regimul vamal de perfecţionare activă, în timp ce regimul vamal de perfecţionare activă cu restituire va fi eliminat. Aceasta înseamnă că nu va mai fi necesară demonstrarea intenţiei de re-export al produselor compensatoare, atunci când compania solicită eliberarea, de către autorităţile vamale, a unei autorizaţii de perfecţionare activă.

Extinderea statutului AEO

Noul cod UE accentuează securitatea deplasării mărfurilor prin introducerea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO – Authorized Economic Operator). De la momentul atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, securitatea a devenit o preocupare majoră pentru Organizaţia Mondială a Vămilor, care a implementat în 2005 standardul SAFE, pentru a preveni actele teroriste care ar putea profita de rutele comerciale internaţionale tradiţionale. În scopul sporirii eficienţei, standardele SAFE au condus la crearea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO) în anul 2008. Cu toate acestea, avantajele aduse companiilor şi operatorilor au rămas neclare.

Prin noul Cod Vamal, posesorii unui statut AEO beneficiază de numeroase prevederi care le facilitează procedurile vamale şi le permit dobândirea accelerată a autorizaţiei, reduc garanţia multilaterală care acoperă dările vamale, primesc notificări ale verificărilor vamale asupra mărfii şi îşi pot alege postul vamal pentru efectuarea acestor verificări.

Pentru a primi statutul de AEO, noile criterii de certificare vor înăspri, însă, cerinţele: agenţii de implementare trebuie să îşi demonstreze aptitudinile şi experienţa. În schimbul avantajelor oferite de statutul său, operatorul economic autorizat trebuie să furnizeze mai multe informaţii în fiecare etapă a procesului logistic. Acest lucru face posibilă îmbunătăţirea urmăririi mărfurilor, în special în transportul aerian şi naval.

„Procesul nu este greoi, dar nici simplu. Chestionarul de autoevaluare, ce conţine peste 100 de întrebări, a fost revizuit conform cerinţelor din Noul Cod Vamal Unional şi stă la baza procesului de autorizare. Acesta oglindeşte procedurile de control intern din cadrul fiecărei companii solicitante. În primul rând, operatorii economici autorizaţi trebuie să fie solvabili din punct de vedere financiar, să nu aibă datorii faţă de autoritatea vamală sau fiscală şi să poată asigura siguranţa şi securitatea operaţiunilor vamale desfăşurate”, a explicat Cosmin Dincă, Senior Consultant servicii fiscale, Deloitte România.

Acesta a mai precizat că în vederea solicitării autorizării AEO se completează o cerere ce poate fi regăsită atât în legislaţia vamală în vigoare, cât şi pe website-ul Direcţiei Generale a Vămilor.

La rândul ei, Raluca Atomei, reprezentant al Direcţiei Generală a Vămilor (DGV), subliniază că, deşi chestionarul de autorizare al AEO este puţin mai dificil de completat, există instrucţiuni care facilitează această operaţiune. “În primul rând ne interesează ca operatorul să nu fi avut greşeli grave şi repetate cu vama. Se poate vedea pe site-ul nostru ce documente se depun împreună cu cererea. Cererea se analizează în termen de 30 de zile, apoi urmează auditarea sediului central al solicitantului şi a punctelor de lucru ale acestuia. După aceste etape are loc emiterea autorizaţiei sau refuzul acordării acesteia”, conchide Raluca Atomei.

Sfârşitul epocii formularelor pe suport de hârtie

A doua schimbare majoră cuprinsă în Codul Vamal Unional se referă la introducerea declaraţiilor 100% electronice, începând cu data de 31 decembrie 2020.

Vămile europene intenţionează să faciliteze deplasarea şi urmărirea mărfurilor şi, totodată, să stimuleze creşterea în cadrul Uniunii. Scopul este ca toate statele membre să aibă acces la aceleaşi informaţii prin intermediul unui sistem conectat şi centralizat, care permite vizibilitatea perfectă, în timp real, a mărfurilor care intră şi ies din Europa. Ca atare, imaginea ofiţerului vamal cu un teanc de formulare în mână, direcţionând colete şi ştampilând manual cererile, va fi în curând de domeniul trecutului.

Autorizaţie vamală centralizată

Noul Cod Vamal Comunitar reprezintă o inovaţie şi prin introducerea unui nou principiu: separarea fluxurilor de declaraţii de import şi export de fluxurile fizice de mărfuri, până în anul 2020.
Până acum, procedurile vamale trebuiau să se desfăşoare la locul de sosire a mărfii, ceea ce forţa agenţii autorizaţi să acopere un teritoriu cât mai mare, pentru a răspunde nevoilor clienţilor industriali. Astfel, prin vămuirea centralizată, devine posibilă prezentarea tuturor fluxurilor de documente la un singur birou vamal, care va controla declaraţiile electronice, indiferent de locul geografic unde se află marfa.

Astfel, noile reglementări permit ca declaraţia vamală a bunurilor să fie depusă la un birou vamal din statul membru în care compania este stabilită (de exemplu la biroul vamal din Otopeni), în timp ce bunurile sunt prezentate fizic la alte birouri vamale, situate fie în acelaşi stat membru, fie în altul. Prin aplicarea vămuirii centralizate, se poate realiza un control mai bun şi centralizat al operaţiunilor vamale, efectuate spre exemplu de către o companie multinaţională ce realizează ope¬ra¬ţiuni de import sau export prin mai multe birouri vamale situate pe întreg teritoriul UE.

2020, anul schimbărilor importante

Legislaţia europeană, care a intrat în vigoare la data de 1 mai 2016 trebuie să fie introdusă şi în legislaţia naţională a fiecărei ţări, proces ce se află în prezent în desfăşurare. Data limită este 31 decembrie 2020. Până atunci, schimbul de informaţii şi metodele de depozitare trebuie să fie operaţionale între administraţiile vamale, operatori şi Comisia Europeană.

Principalele beneficii de care poate dispune un AEO

– Neplata TVA în vamă (în baza certificatului de amânare de a plata TVA);
– Scutirea de la garantarea TVA pentru regimul 42;
– Notificarea prealabilă pentru control fizic ;
– Prioritate la procesarea, formalităţile şi controalele transporturilor în cazul exceptării de la tratamentul favorabil;
– Controale fizice şi documentare reduse;
– Garanţie globablă – cuantum redus de până la 50%, respectiv 70% sau exonerare de garanţie;
– Scutirea de la notificare a biroului vamal pentru fiecare sosire a mărfurilor în cazul utilizării procedurii simplificate de înscriere în evidenţele declarantului.

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

antidrog
JuridicSiguranţă rutieră

Guvernul modifică Ordonanţa de urgenţă privind siguranţa rutieră. Testele antidrog și returnarea permiselor

În ședința de joi, Guvernul va modifica Ordonanţa de urgenţă privind siguranţa...

PPE
Juridic

PPE intenționează să revizuiască interdicția privind vânzările de vehicule termice din 2035

Cel mai mare și mai vechi grup parlamentar din Parlamentul European, Partidul...

încărcare
Juridic

Noile obiective obligatorii pentru instalarea punctelor de încărcare

Utilizatorii mașinilor de companie și șoferii utilitarelor ușoare ar trebui să își...