Advertisement

mobilitatea electrică
Home Piaţa auto Flotă verde Cât de pregătită este România pentru mobilitatea electrică

Cât de pregătită este România pentru mobilitatea electrică

Într-un clasament privind pregătirea pentru mobilitatea electrică, România este inclusă în categoria statelor emergente, ceea ce înseamnă că se numără printre țările care trebuie să depună cele mai mari eforturi pentru electrificarea parcului auto național. Cu un scor de 37 de puncte din 100, practic se află la ani-lumină de prima clasată, Norvegia, care a obținut 81 de puncte.

În ultimii ani, vânzările de vehicule electrice au crescut într-un ritm fără precedent, confirmând faptul că electrificarea a devenit un mega trend. Întrebarea nu mai este ”dacă”, ci ”cât de repede” se va produce trecerea către o mobilitate fără emisii de carbon. Dar, pe măsură ce ne aventurăm în acest domeniu, trebuie cunoscute atât provocările, cât și incertitudinile care apar pe parcurs. Inflația și factorii geopolitici care afectează prețurile mașinilor și ale energiei electrice, precum și preocupările cu privire la valorile reziduale ale vehiculelor ”verzi”, performanța bateriei și reciclarea acesteia sunt probleme noi, care nu pot fi trecute cu vederea. La fel, nu poate fi ignorată nici dependența actuală de cei câțiva furnizori de baterii, nici scumpirea materiilor prime necesare, în special litiul. Aceste provocări, împreună cu evoluțiile legislative și fiscale, ar putea influența traiectoria cotei de piață a vehiculelor electrice în a doua jumătate a acestui deceniu.

Pornind de la aceste premise, Ayvens, entitatea creată după preluarea de către ALD Automotive a LeasePlan, a lansat ”Ghidul Mobilității 2023”, un studiu exhaustiv în care este analizată maturitatea pieței de vehicule electrice în cele 43 de țări în care este prezentă compania de leasing operațional, inclusiv în România. Scopul acestui demers este de a sprijini managerii de flote în drumul lor către electrificare, oferind un instantaneu al piețelor de mașini ”verzi”. Astfel, punctajul acordat fiecăreia poate fi considerat un punct de plecare atât în ceea ce privește tranziția energetică, cât și ritmul în care aceasta trebuie realizată.

Cum se evaluează pregătirea pentru mobilitatea electrică

Metodologia de notare utilizată în ediția 2023 a Ghidului de mobilitate ia în considerare atât factorii care caracterizează piața, cât și barierele aflate în calea trecerii la flote electrificate. De exemplu, printre principalele obstacole în calea adoptării vehiculelor electrice se numără teama de descărcare a bateriei fără posibilitatea de reîncărcare (range anxiety), complexitatea infrastructurii de încărcare și accesibilitatea acesteia.

Pentru stabilirea punctajelor, fiecare țară a fost analizată în funcție de 6 criterii:

1. Adoptarea vehiculelor electrice. Sunt luate în considerare vânzările de vehicule electrice (autoturisme și vehicule comerciale ușoare) și cota lor de piață în comparație cu volumele totale ale pieței auto. Vehiculele electrice cu baterie (BEV) sunt punctate suplimentar comparativ cu alte tipuri de vehicule, cum ar fi cele hibride plug-in (PHEV).

2. Infrastructura de încărcare. Prin intermediul acestui criteriu este evaluată calitatea și complexitatea infrastructurii de încărcare a unei țări și este comparat numărul de vehicule electrice cu acoperirea punctelor de încărcare la 100 km.

3. Impozitare și reglementare. Sunt analizate stimulentele și subvențiile guvernamentale care sprijină adoptarea vehiculelor electrice.

4. Oferta auto. Este evaluată disponibilitatea și diversitatea vehiculelor electrice cu baterie într-o anumită țară, luând în considerare numărul de modele unice vândute în ultimele 12 luni.

5. Paritatea costului total de proprietate (TCO). Compară diferența dintre costul total de proprietate al vehiculele electrice cu baterie cu acela al vehiculelor cu motoare cu ardere internă (ICE).

6. Relevanța sustenabilității. Măsoară modul în care rețeaua de electricitate a unei țări respectă mediului înconjurător, un scor mai mare fiind acordat statelor cu o proporție mai mare de energie regenerabilă și cu emisii de carbon mai mici.

Cele trei categorii

Pornind de la cele 6 criterii luate în considerare, Ghidul Mobilității 2023 a clasat cele 43 de state analizate în trei categorii:

1. Dezvoltate: țări cu un scor de cel puțin 60 de puncte

În 2023, 11 țări s-au încadrat în această categorie, ceea ce înseamnă că, în cazul lor, există deja o prezență semnificativă a vehiculelor electrice și condiții favorabile pentru electrificare. Toate cele 11 țări – Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, Marea Britanie – sunt situate în Europa, în principal în regiunile de vest și de nord. Deloc surprinzător, Norvegia este liderul Clasamentului privind pentru mobilitatea durabilă și electrificarea vehiculelor, cu un scor de 81 de puncte, cu 12 puncte mai multe decât țara situată pe locul doi, Austria.

2. În tranziție: țări cu un scor între 40-60 puncte

Această categorie include statele care au arătat un interes concret în electrificare, dar unde există și o serie de provocări, precum disponibilitatea infrastructurii de încărcare. Cele 9 state incluse în această categorie sunt Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Japonia, Portugalia, Spania,
Elveția și Thailanda.

3. Emergente: țări cu un scor sub 40 de puncte

Pe aceste piețe, provocările pentru trecerea la vehiculele ecologice sunt mai proeminente, accesibilitatea, încărcarea și disponibilitatea vehiculelor fiind cele mai mari obstacole. În această categorie este inclusă și România, alături de Algeria, Australia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, Columbia, Croația, Republica Cehă, Estonia, India, Letonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Peru, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Emiratele Arabe Unite și SUA.

mobilitatea electrică

România, plusuri și minusuri în ceea ce privește mobilitatea electrică

În privința pregătirii pentru mobilitatea electrică, România se află, după cum s-a văzut, în ultima categorie, cea a țărilor emergente, cu un scor de 37 puncte din 100.

Potrivit analizei, la criteriul”Adoptarea vehiculelor electrice” a fost notată cu 10 puncte din maximum 25, în condițiile în care înmatriculările de vehicule pur electrice au crescut, în perioada analizată (2022 față de 2021) cu 84%, iar cele de mașini hibride plug-in, cu 32%. Astfel, cota de piață a autoturismelor electrice pe baterie a fost de 9,1% din total, a celor hibride, de 9,6%, iar a celor hibride plug-in, de 3%. Topul mărcilor în flotele de companie este condus de Dacia, Toyota și Skoda. Totodată, cota de piață a utilitarelor electrice a fost de numai 1,3% iar a celor hibride, de 0,7%. În acest caz, preferințele managerilor de flote s-au îndreptat către Ford, Renault și Iveco.

Comparativ, prima clasată din Top, Norvegia, a fost punctată la acest criteriu cu 21 de puncte din 25, cota de piață a mașinilor pur electrice fiind de 83%, iar cea a hibridelor plug-in, de 7%.

În ceea ce privește ”Infrastructura de încărcare”, România a primit din nou puține puncte, 7 din 20. În perioada analizată, existau, în medie, doar 1,3 puncte de încărcare la 100 de km și doar 9 stații publice la 100.000 de locuitori. Totuși rețeaua continuă să se extindă, datele studiului Ayvens arătând că, în 2023, numărul stațiilor de reîncărcare cu putere normală (<22kW) urcase la 1.064 de unități, de la 930 unități în 2022, iar cel al stațiilor ultrarapide (>22kW) ajunsese la 691 de unități, de la 552 unități în 2022.

La acest al doilea criteriu, Norvegia a primit 14 puncte din 20, având, în medie, 7,4 puncte de încărcare la 100 km, și 127,3 stații publice la 100.000 de locuitori.

În privința impozitării și reglementării, cel de-al treilea criteriu analizat, din maximul de 20 de puncte, României i-au fost acordate doar 6. Studiul notează că nu se acordă beneficii fiscale pentru companiile sau angajații care dețin sau circulă cu mașini electrice. Pe de altă parte, se evidențiază faptul mașinile electrice sau hibride au un statut fiscal special. Potrivit Codului Fiscal, în cazul hibridelor, impozitarea se reduce cu cel puțin 50%, conform hotărârii consiliului local al fiecărui municipiu, iar vehiculele electrice sunt scutite de plata taxei. Reducerea de impozit de 50% stabilită de Codul Fiscal reprezintă minimul. De exemplu, pentru vehiculele hibride înmatriculate în București, reducerea este de 95%. În plus, BEV, PHEV și HEV beneficiază de parcare gratuită în parcările publice din principalele orașe, inclusiv București, iar procedura pentru obținerea onlinei a vignetei digitale de parcare este simplă.
Se mai precizează că se pot obține granturi de până la 100.000 euro pentru crearea de parcuri fotovoltaice și pentru achiziționarea de stații de încărcare electrică. Însă în ceea ce privește cuantumul eco-tichetelor, studiul, realizat pe baza datelor din 2022, prezintă valorile vechi din programul Rabla Plus, care, în 2024, scad la jumătate.
Comparativ, Norvegia a primit 15 puncte din 20.

În ceea ce privește ”Oferta auto”, cel-de-al patrulea criteriu al analizei, România a primit 9 puncte din 15, studiul evidențând pe piața locală 66 de modele diferite, cu cel puțin o unitate vândută în ultimele 12 luni.

La acest criteriu, Norvegia a primit punctajul maxim, cu o ofertă de peste 100 de modele diferite.

La ”Paritatea costului total de proprietate (TCO)”, au fost obținute doar 3 puncte din 15, în condițiile în care costul deținerii unei mașini termice în România – 0,28 euro/km, în 2022, era mult mai mic decât cel al deținerii unei mașini electrice pe baterie – 0,43 euro/km. Calculul a fost realizat pentru utilizarea timp de 48 de luni și peste 120.000 de km.

La acest criteriu, prima clasată în Top, Norvegia, a primit 11 puncte din 15, situația fiind inversă decât în România: costul deținerii unei mașini electrice, de 0,39 euro/km, fiind mai scăzut decât cel al deținerii unei mașini termice – 0,42 euro/km.

Din punctul de vedere al ”Relevanței sustenabilității”, România a fost notată cu 3 puncte din 5, intensitatea carbonului generat de producerea de energie electrică fiind de 230g (g CO2 echivalent/kWh).
La acest ultim criteriu, din nou Norvegia a primit maximul de puncte, cu o intensitate a carbonului generat de producerea de energie electrică de numai 25-33g (g CO2 echivalent/kWh).

5 pași pentru electrificarea flotei

În sprijinul managerilor de flotă care vor să-și electrifice parcurile auto, Ayvens enumeră 5 pași necesari pentru parcurgerea tranziției energetice:
1. Diagnosticarea
– Evaluarea comparativă a modelelor
– Analiza pregătirii țării și a angajaților
– Crearea unor niveluri de bază pentru CO2 și TCO
– Definirea obiectivelor

2. Modelarea scenariilor privind TCO și CO2
– Estimarea emisiilor de CO2 și a costului total de proprietate (TCO) pentru vehiculele selectate

3. Selectarea celor mai bune soluții de mobilitate
– Optimizarea costului total de proprietate (TCO), inclusiv a costurilor cu energia, și selectarea vehiculelor și a constructorilor auto
– Analiza posibilităților de mobilitate multimodală
– Soluții de încărcare adaptate atât flotelelor comerciale, cât și vehiculelor de pasageri

4. Implicarea colegilor și a altor persoane interesate
– Consolidarea planului de afaceri
– Furnizarea de materiale de instruire

5. Implementare, monitorizare și optimizare
– Actualizarea politicii de mobilitate
– Gestionarea mobilității și implementarea soluțiilor de încărcare
– Capacitate de raportare pentru a urmări evoluția TCO și CO2
– Măsurarea satisfacției angajaților

Angajamentele Ayvens în materie de electrificare

În 2023, ALD Automotive și-a unit forțele cu LeasePlan, creând compania Ayvens, cu o acoperire globală greu de neegalat. La 30 septembrie 2023, grupul avea cea mai mare flotă de vehicule electrice multibrand din lume, cu peste jumătate de milion de unități.

Anul trecut, Ayvens și-a dezvăluit strategia PowerUP1, prin care și-a stabilit obiective clare și ambițioase de electrificare, decarbonizare și mobilitate durabilă. Acestea includ:
– 50% din livrările de mașini noi vor fi electrice până în 2026 față de 28% în 2022.
– Soluția de mobilitate ca serviciu (ALD Move) este aplicată în 6 țări cu 200.000 de utilizatori
– Emisiile de CO2 ale flotei trebuie să scadă sub 90g/km față de 112g/km în 2022
– Emisiile interne de CO2 ale companiei trebuie să se reducă cu 35% față de 2019.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, februarie 2024)

 

 

CITEȘTE ȘI:

Bucureștiul se pregătește de dublarea numărului de stații de încărcare a vehiculelor electrice

Afacerile din comerţul auto-moto au crescut cu doar 1% în ianuarie 2024

 

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

leasing operațional
Flotă verdeLeasing operaţional

Rabla Plus. Accesul companiilor de leasing operațional la eco-tichete va fi extins

Autoritatea Fondului pentru Mediu va extinde, în exerciţiul financiar 2025 – 2030,...

Flotă verde

Competiția Best Electric Car in Romania a desemnat câștigătorul ediției din acest an

Renault Scenic E-Tech a primit titlul Best Electric Car in Romania pentru...

Mercedes-Benz
Flotă verdeIndustrie auto

Mercedes-Benz renunță la proiectul unei linii de producție pentru modele electrice high-end

Scăderea vânzărilor de de mașini electrice atât în ​​Europa, cât și în...

emisiile
Administrare floteFlotă verde

Majoritatea flotelor europene riscă să rateze obiectivele obligatorii privind emisiile de CO2

Majoritatea companiilor europene sunt cu mult întârziate în ceea ce privește obligațiile...