Bucureşti a intrat în scenariul roșu. Care sunt restricțiile

Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a decis intrarea Capitalei în scenariul roșu începând de duminică, de la miezul nopții, pentru o perioadă de 14 zile.carantină

Potrivit Hotărârii nr. 8 din 07.03.2021 a CMBSU, în următoarele două săptămâni, vor merge fizic la ore preşcolarii, elevii din ciclul primar şi cei din clasele terminale.

Activitatea în interior a restaurantelor, barurilor, cafenelelor, discotecilor, cluburilor şi a altor localuri, dar şi a unităţilor de spectacole şi a sălilor de jocuri este interzisă. Se poate continua activitatea teraselor.

De asemenea, este interzisă organizarea spectacolelor şi a altor manifestări în aer liber.

Textul integral al HOTĂRÂRII nr. 8 din 07.03.2021

Art. 1 Se constată că la nivelul Municipiului București rata de incidențăcumulată calculată la 14 zile, în data de 05.03.2021 a fost de 3,0511000 locuitori, fapt pentru care, începând cu data de 08.03.2021 ora 00:00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urrnând a fi reevaluate la finalul acesteia:

1. În unitățile de învățământ participarea la ore se desfășoară astfel:

A. Cu prezență fizică pentru:
– toți preșcolarii și elevii din învățământul primar,
– elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și elevii din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale;

Este permisă organizarea cu prezența fizică, în unitățile de învățământ a următoarelor activități :
. simulările examenelor naționale și a examenelor pentru anii terminali;
. evaluările naționale;
– orele remediale pentru toate clasele.

B. Participarea ziInică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.

2. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent;
3. Se interzice activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unități;
4. Este permisă prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur perete cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă, sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun aI ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autoritățiii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
5. Este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
6. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
7. Este intezisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu exceplia desfășuării activității de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;
8. Este interzisă organizarea și desfășurarea activității cu publicul în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in;
9. Este interzisă organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale;
10. Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;

Art. 2 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Art. 3 În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se va putea institui orice altă măsură de siguranță cu avizul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea punerii in aplicare și către DSU, conform art.23 lit.e) din OUG nr. 2I/2004, pentru informare. Totodată, se va aduce la cunoștința publicului prin transmiterea unui comunicat de presă și publicarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Municipiul București.

 

CITEȘTE ȘI:

Cum vor merge la şcoală elevii din anii terminali, în scenariul roşu. Legislația a fost modificată

Marea Britanie amendează cu până la 6.400 lire persoanele care încalcă regulile de călătorie în străinătate

Municipiul Timişoara intra in carantină de duminică noaptea

 

 

Adaugati comentariu