Încă o amânare pentru Autostrada Sibiu-Piteşti

Procedura de achiziţie publică „Revizuire/Actualizare Studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu - Piteşti”, în data de 23.02.2015, Asocierea Romair Consulting SRL - Dongbu Engineering Co. Ltd a formulat o contestaţie la rezultatul procedurii emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR).
autostrăzi

În prezent, contestaţia se află în faza de analiză la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

Conform prevederilor Art. 276 alin. (1) din OUG 34/2006, ”Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, potrivit art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile”.

amanare-autostrada-sibiu-pitesti-floteauto
Pentru „Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Piteşti” a fost desemnată câştigătoare Asocierea Spea Ingineria Europea – Tecnic Consulting Engineering

Pe cale de consecinţă, în maxim 30 zile de la depunerea contestaţiei de către Asocierea Romair Consulting SRL – Dongbu Engineering Co. Ltd, CNSC are obligaţia de a emite Decizia de Soluţionare.

CNADNR precizează că în data de 11 februarie 2015, pentru contractul „Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Piteşti”, a fost desemnată câştigătoare Asocierea Spea Ingineria Europea S.A. Milano Italia Sucursala Bucureşti – Tecnic Consulting Engineering Romania SRL.

Studiul de Fezabilitate ce urmează a fi întocmit va lega actuala variantă de ocolire a Municipiului Sibiu cu actuala variantă de ocolire a Municipiului Piteşti. Lungimea proiectului este de aproximativ 120 km.

Contractul este împărţit în 5 secţiuni conform Caietului de Sarcini. Pentru Secţiunea Sibiu – Boita (Lotul 1) şi Curtea de Argeş – Piteşti (Lotul 5), Studiul de Fezabilitate trebuie realizat în maximum 5 luni. Pentru celelalte Secţiuni, Studiul de Fezabilitate trebuie realizat în maximum 12 luni.

 

 

Adaugati comentariu