Află cum vrea ASF să tempereze scumpirea poliţelor RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat elaborarea unui pachet de acţiuni pentru stabilizarea pieţei RCA, după expirarea perioadei de plafonare a tarifelor, în data de 18 mai 2017.amenzi rutiere

Acesta cuprinde:

  • pilonul legislativ, inclusiv participarea la aprobarea Legii RCA în Parlament şi elaborarea legislaţiei de nivelul 2 de competenţa Autorităţii;
  • introducerea preţului de referinţă, potrivit legii, şi monitorizarea primelor efective pentru sectoarele cele mai vulnerabile;
  • implementarea de măsuri specifice de protecţie a consumatorilor.

ASF a anuntat că printre cele mai importante măsuri pe care le are în vedere se numără stabilirea tarifelor de referinţă, introducerea în legislaţie a conceptului „client cu risc ridicat”, elaborarea unor ghiduri cu privire la relaţia asigurătorilor/intermediarilor cu consumatorii, precum şi derularea unor activităţi susţinute de informare publică şi de educaţie financiară pe tema poliţelor RCA.

Stabilirea tarifelor de referinţă

ASF va contracta servicii actuariale de specialitate din partea unei terţe părţi independente pentru întărirea credibilităţii rezultatelor obţinute. Totodată, ASF va lucra la acest proiect cu Banca Mondială care va oferi asistenţă tehnică în vederea consolidării unei pieţe de asigurări RCA orientată pe tarife de referinţă.

Conceptul „client cu risc ridicat”

Potrivit Autorităţii, pentru această categorie specială, analiza prevederilor legislative de pe alte pieţe mature (ex. Austria, Belgia) indică abordări precum posibilitatea apelării la o asociaţie a asigurătorilor în situaţia în care tariful de primă depăşeşte un anumit prag. În urma determinării de către această asociaţie a unui tarif aferent riscului ridicat, contractul de asigurare este repartizat pe baza unor criterii, care pot să ţină cont de cota de piaţă, către o societate de asigurare membră a asociaţiei. În România, acest proces ar putea fi gestionat de către BAAR.

Ghiduri şi acţiuni de informare publică

Elaborarea unui ghid cu privire la prevenirea practicilor incorecte, neloiale care să includă recomandări referitoare la conduita asigurătorilor sau intermediarilor în asigurări în relaţia cu consumatorii, precum şi implementarea unor activităţi de informare publică şi educaţie financiară axată pe rolul şi utilitatea RCA.

Potrivit ASF, aceste măsuri se înscriu într-un cadru mai amplu al proiectului privind stabilizarea pieţei RCA, ale cărui direcţii generale de acţiune sunt:

  • Asigurarea unei evoluţii predictibile şi stabile a pieţei asigurărilor, după încheierea perioadei de plafonare a tarifelor, prin analizarea şi completarea legislaţiei existente;
  • Evitarea derapajelor şi asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legale prin monitorizarea tarifelor maximale de primă practicate în piaţă;
  • Transparentizarea utilizării principiilor actuariale prin publicarea unui raport complet privind stabilirea tarifelor de referinţă la nivel de piaţă;
  • Educaţie financiară

Proiectul elaborat de ASF urmăreşte atât implementarea unor măsuri imediate, necesare procesului de tranziţie către un sistem bazat pe tarife de referinţă, cât şi alte demersuri de stabilizare şi dezvoltare a pieţei pentru următoarele 12 luni.

Adaugati comentariu