Accidente cu vehicule înregistrate în Bulgaria. Unde ne adresăm?

Accidentele rutiere sunt evenimente neplăcute care nu sunt dorite de nimeni. Însă riscul producerii unui astfel de eveniment există. Ce facem în situaţia în care, pe teritoriul României, suntem accidentaţi din vina unui şofer având autovehiculul înmatriculat în altă ţară, de exemplu, în Bulgaria?
carte verde

În această situaţie, trebuie să vă adresaţi BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – Biroul Carte Verde din România). BAAR va identifica pentru dumneavoastră corespondentul de pe teritoriul României al societăţii de asigurare străine unde vinovatul de accident (cel cu maşina înmatriculată în altă ţară) are asigurare. Şi pe pagina de internet a BAAR se regăseşte lista acestor corespondenţi. În cazul în care nu găsiţi corespondentul sau în cazul în care societatea de asigurare a vinovatului nu are corespondent numit pe teritoriul României, adresaţi-vă BAAR.

Cazul unei daune provocate de un autoturism înmatriculat în altă ţară este gestionat fie prin intermediul corespondentului, dacă există (şi atunci va trebui să vă adresaţi direct acestuia), fie prin intermediul BAAR (dacă nu există corespondent).

În cazul unui accident provocat de un autovehicul înmatriculat în altă ţară este recomandabil să vă adresaţi unităţii de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea obţinerii unui proces-verbal, în care să se consemneze circumstanţele producerii accidentului, date despre autovehiculele implicate, date despre asigurări şi despre şoferi.

Trebuie să ştiţi totodată că trebuie să obţineţi de la şoferul vinovat o copie după documentul de asigurare Carte Verde al autovehiculului din străinătate. Dacă copia respectivă este certificată pentru conformitate cu originalul de către organul competent, este cu atât mai bine. Este posibil ca pentru autovehiculele înmatriculate în unul din statele Spaţiului Economic European, şoferul acestora să nu poată prezenta un document de asigurare Carte Verde.

Într-o astfel de situaţie, trebuie avut grijă ca numărul de înmatriculare, precum şi marca şi tipul autovehiculului să fie indicate corect în procesul-verbal încheiat de autorităţile competente.

 

 

Adaugati comentariu