A început ridicarea maşinilor abandonate în Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 a început ridicarea maşinilor abandonate şi a celor cu proprietar neidentificat. Autoturismele ridicate vor fi depozitate într-un spaţiu situat pe Șoseaua Odăi nr. 3-5, special amenajat în acest scop de administraţia locală.ridicarea masinilor

Primăria menţionează că sunt ridicate doar maşinile abandonate şi cele declarate fără stăpân, care fac obiectul Legii nr.421/2002, nu şi cele parcate neregulamentar.

 

Taxă zero pentru depozitare

Având în vedere că spaţiul de depozitare a autoturismelor abandonate aparţine Primăriei Sectorului 1,
administraţia locală nu percepe nicio taxă pentru depozitarea acestora. În schimb, vehiculul abandonat va fi restituit proprietarului sau deţinătorului legal numai după ce acesta achită suma de 2000 de lei cu titlu de amendă, potrivit procedurilor instituite de Legea nr.421/2002, la care se adaugă taxa de ridicare şi transport în cuantum de 500 de lei.

Potrivit prevederilor articolului 20 din Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2016 „Vehiculele fără stăpân se pot restitui
către proprietar/deţinător legal pe toată perioada depozitării până la valorificarea acestora, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada calităţii de proprietar/deţinător legal”, după achitarea
taxelor aferente.

Totodată, conform prevederilor articolului 21 din acelaşi act normativ „Restituirea vehiculelor abandonate către
proprietar/deţinător legal se poate realiza în cazul anulării de către instanţa de contencios administrativ a
dispoziţiei primarului de trecere a vehiculului în proprietatea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, respectiv cu
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 20 şi a plăţii unei amenzi de 2000 de lei, conform articolului 11 din
Legea 421/2002”.

Procedura pentru ca o maşină să fie declarată abandonată

Articolul 2, litera b. din Legea 421/2002 defineşte noţiunea de vehicul abandonat astfel: „vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului”.

Depistarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe teritoriul Sectorului 1 intră în atribuţiile Poliţiei Locale şi se
realizează cu ocazia activităţilor zilnice desfăşurate în teren sau la sesizarea cetăţenilor.

În cazul maşinilor abandonate, dacă se constată îndeplinirea cerinţelor articolului 2, litera b. din Legea 421/2002,
agentul constatator va afişa o somaţie pe caroseria vehiculului prin care solicită ridicarea acestuia, în termen de 10 zile, de pe domeniul public.

După identificarea proprietarului sau a deţinătorului legal, acesta este somat prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, cerându-i să îşi ridice maşina de pe domeniul public, sau privat, în termen de 5 zile de la primirea
somaţiei.

Dacă proprietarul sau deţinătorul legal nu dă curs somaţiei, la expirarea termenului de 5 zile, primarul va emite o
dispoziţie prin care declară vehiculul abandonat, în baza căreia maşina va fi ridicată, transportată şi depozitată în
locul special amenajat.

 

 

Adaugati comentariu