6 modificări în legislaţia vamală

Comisia Europeană a modificat legislaţia vamală. Regulamentul 989/2017, care modifică implementarea Codului Vamal Unional, a intrat în vigoare pe 14 iunie 2017, odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
birourile vamale

Cele mai importante modificări şi rectificări ale legislaţiei vamale sunt:

  1. Includerea reexpeditorilor pe lista operatorilor economici care pot să obţină statutul de exportator autorizat;
  2. Prezentarea, în cazul tranzitului, a Numărului de referinţă principal (MRN) al declaraţiei de tranzit doar la biroul vamal de destinaţie, şi nu la fiecare birou vamal de tranzit ca în prezent;
  3. Introducerea posibilităţii ca o singură declaraţie pe termen lung afurnizorului să se refere atât la mărfuri care au fost deja furnizate la data emiterii declaraţiei, cât şi la mărfuri care vor fi furnizate ulterior;
  4. Mărirea cuantumului garanţiei acoperite pentru care o asociaţie garantă de pe teritoriul vamal al Uniunii poate deveni răspunzătoare pentru o operaţiune TIR, de la 60.000 de euro la 100.000 de euro per carnet TIR.
  5. Aducerea de clarificări în cazul normelor care reglementează cazurile de mărfuri plasate în regim de tranzit imediat după export.
  6. Modificarea Anexelor 32-01, 32-01 şi 32-03, ca urmare a aderării Serbiei la Convenţia privind regimul de tranzit comun, în sensul adăugării Serbiei pe lista ţărilor în cauză din căsuţele respective ale certificatului de garanţie globală şi ale certificatului de exonerare de garanţie.

Potrivit consultanţilor Deloitte, companiile ar trebui să analizeze impactul specific al noului Regulament mai ales în ceea ce priveşte impactul asupra fluxului de numerar. Totodată, aceştia recomandă o atenţie deosebită acestei prevederi europene nouă, în special atunci când sunt gestionate proceduri de tranzit.

Adaugati comentariu