Un nou portal destinat reclamaţiilor în asigurări

ASF a anunţat că a implementat un portal electronic ce are ca scop facilitarea şi eficientizarea instrumentării petiţiilor. Prin intermediul portalului se vor putea depune petiţii online, fiind posibilă totodată urmărirea stadiului de soluţionare şi schimbul rapid de informaţii pe marginea acestora.
asigurări

Petiţiile online se vor primi exclusiv printr-un noul portal electronim implementat de ASF, disponibil la adresa https://portal.asfromania.ro.

Menţionăm că depunerea unei petiţii presupune crearea unui cont de utilizator în noul portal, prin accesarea opţiunii de înregistrare cont din pagina principală şi completarea datelor de identificare necesare. Toate conturile sunt validate de către personalul ASF, fiind activate doar după verificarea datelor introduse.

În cazul în care nu doriţi să vă creaţi un cont de utilizator în portal sau nu puteţi din motive tehnice să accesaţi facilităţile puse la dispoziţie de acesta puteti transmite în continuare petiţii pe adresa de e-mail office@asfromania.ro sau să depuneţi un document fizic la registratura ASF.

Prin Petiţie (Reclamaţie sau Sesizare) se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia o persoană fizică sau juridică, care deţine cel puţin una din calităţile de consumator de servicii sau produse financiare nebancare, investitor pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare (piaţa de capital), persoană păgubită respectiv contractant sau beneficiar al unei asigurări sau pensii private îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea entităţilor reglementate, autorizate şi supravegheate de ASF pe piaţa de asigurări, pensii private, respectiv instrumente şi investiţii financiare (piaţa de capital).

În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere amiabilă cu furnizorul de servicii financiare (entitate reglementată, autorizată şi supravegheată de ASF), vă puteţi adresa ASF, iar petiţia dumneavoastră, însoţită de documente doveditoare, se va soluţiona în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, se poate decide prelungirea termenului cu cel mult 15 zile.

Astfel, ASF poate constata dacă un furnizor de produse şi servicii financiare nebancare îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractele încheiate sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare de supraveghere şi control. În acest fel, activitatea de soluţionare a petiţiilor (reclamaţii sau sesizări) reprezintă o pârghie suplimentară prin care ASF protejează interesele îndreptăţite ale consumatorilor, dar şi o importantă sursă de informaţii pentru munca de supraveghere şi control.

Petiţia se poate transmite ASF prin servicii poştale, la sediu, prin e-mail sau prin formularul online alăturat (formularul va transmite automat un e-mail către departamentul cu atribuţii în soluţionarea petiţiilor). Prin telefon, ASF acordă asistenţă de specialitate consumatorilor, în relaţia autorităţii cu publicul, însă nu se pot înregistra petiţii.

Depunerea petiţiilor în scris la sediul ASF se poate face în cadrul programului de Registratură al instituţiei. Pentru restul metodelor de transmitere a petiţiilor, în cazul în care acestea au fost formulate şi transmise în afara programului de lucru al ASF, înregistrarea lor se realizează în următoarea zi lucrătoare.

 

 

Adaugati comentariu