Taxele locale trebuie achitate până pe 30 septembrie

Taxele si impozitele locale trebuie să fie achitate până la 30 septembrie 2015. În caz contrar, vor fi  aplicate penalităţi care se ridică la 2% pe lună. 
măsuri fiscale

Depăşirea termenului de 30 septembrie atrage după sine, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii, aplicarea unor majorări în cuantum de 2% pe  lună pentru neplata la termenul prevăzut a taxelor şi impozitelor locale pe clădiri şi terenuri, respectiv a  taxelor pentru mijloacele de transport.

Majorările urmează să fie aplicate din ziua următoare a  termenului scadent.

taxele-locale-trebuie-achitate-pana-pe-30-septembrie-floteautoDe asemenea, neachitarea la termen a taxelor şi impozitelor va fi urmată de demararea procedurii de  executare silită în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, prin emiterea şi comunicarea de  somaţii, titluri executorii, instituirea de popriri asupra disponibilităţilor băneşti ale debitorilor şi  sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile.

 

 

Adaugati comentariu