Schimbări în aplicarea sistemului Bonus-Malus

Printre noile reglementări prevăzute în proiectul Normei privind asigurările auto din România se numără şi schimbarea modului de aplicare a claselor de Bonus-Malus. Concret, faţă de sistemul existent, se modifică atât penalizările, cât şi bonusările aplicate primei de bază în cazul unei daune plătite.rca

Potrivit proiectului de Normă iniţiat de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus. Clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare.

accident-floteautoSpre deosebire de forma anterioară a sistemului, clasa maximă de Bonus – B8 va fi echivalentă unei reduceri de 32% aplicată primei de bază, faţă de 50% în prezent. În acelaşi timp, pentru malus, majorarea maximă va fi de 32%, faţă de 100% în prezent.

Dacă într-o perioadă de referinţă este înregistrată o daună plătită, asiguraţii sunt penalizaţi prin reducerea clasei de Bonus în cazul în care asiguraţii beneficiază de clasele B1-B8 şi aplicarea clasei de Malus în cazul în care asiguraţii beneficiază de clasele B0 şi M1-M8:

  • patru clase, pentru fiecare daună materială;
  • şase clase pentru două daune materiale;
  • opt clase pentru trei sau mai multe daune materiale.
  • două clase în plus faţă de cele prevăzute la lit. a)-c) pentru daunele care conţin şi despăgubiri pentru vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale ori pentru deces.

Suplimentar aplicării Malus-ului prevăzut anterior, asiguraţii sunt penalizaţi cu încă o clasă de Malus într-unul din următoarele cazuri:

  • dacă şoferul vinovat este altul decât cel declarat în contractul RCA;
  • despăgubirea urmează a fi recuperată conform prevederilor art. 24 din OUG nr. 54/2016.

În situatia în care un asigurat deţine mai multe vehicule, sistemul Bonus-Malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

Daca la momentul producerii unei daune, vehiculul este însuşit şi utilizat fără acordul proprietarului şi acest lucru este sesizat în scris poliţiei, coeficientul din sistemul Bonus-Malus al asiguratului este neafectat.

În cazul înstrăinării sau radierii vehiculului asigurat, transferul clasei de Bonus-Malus pe contractul RCA al unui vehicul nou-dobândit se face pornind de la clasa anterioară de Bonus-Malus.

Transferul clasei Bonus-Malus se realizează pe baza solicitării scrise a asiguratului însoţite de următoarele documente privind:

  • înstrăinarea sau radierea vehiculului;
  • achiziţia vehiculului nou-dobândit;

Asiguratorii RCA pot lua în calcul şi istoricul şoferului sau şoferilor în ajustarea sistemului de Bonus-Malus.

Norma privind asigurările auto, care s-a aflat în dezbatere publică până la finalul lunii octomrbie, este destinată punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto şi a reglementării unor aspecte punctuale prin legislaţia secundară.

 

Adaugati comentariu