Ridicarea maşinilor în Bucureşti. Află cât te costă recuperarea

Primăria Municipiului Bucureşti  va trece la ridicarea maşinilor staţionate neregulamentar pe străzile principale, pentru autoturisme şi autoutilitare tariful pentru recuperarea acestora după o zi fiind de 500 de lei, a decis Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
parcate neregulamentar

Maşinile vor fi ridicate de Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti.

Potrivit regulamentului adoptat de consilierii generali, tarifele de ridicare sunt de :

  • 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5t, inclusiv
  • 270 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5t.

Totodată, tarifele de transport sunt de:

  • 150 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5t, inclusiv
  • 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5t.

În funcţie de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării efective a vehiculului, se percepe un tarif de depozitare de 150 lei/zi. Contravaloarea operaţiunii de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data şi ora depozitării, nefracţionat.

Hotărârea va intra în vigoare în 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Când se trece la ridicarea maşinilor

Potrivit regulamentului adoptat, se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:
a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă“ şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;
d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
e) în pante şi în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă“, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia „Zona de staţionare cu durată limitată“ peste durata stabilită.

Primarul Gabriela Firea a declarat însă că Primăria Capitalei nu va ridica maşinile decât în cazul în care blochează căile de acces pentru salvări, SMURD, spitale sau transport public.

„Va fi un proiect care ajută la disciplina în trafic, în sensul deblocării căilor de acces în situaţiile în care conducătorii auto îşi lasă maşinile în faţa spitalelor, creşelor, grădiniţelor. Au fost situaţii în care maşini de pompieri, salvări sau mijloace de transport public au fost blocate de anumiţi şoferi care au lăsat maşina în drum. Este vorba doar despre aceste situaţii. În ce priveşte însă autoturismele parcate neregulamentar, dar care nu blochează căile de acces de urgenţă – salvări, SMURD, spitale sau transport public – se va gândi un sistem de sancţionare împreună cu Brigada Rutieră, Poliţia Capitalei, care va fi anunţat ulterior, dar nu face obiectul actualului proiect de pe ordinea de zi”, a explicat Gabriela Firea.

Alte prevederi ale noului Regulament

Ridicarea maşinilor nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Pe toată perioada de desfăşurare a operaţiunii de ridicare, la locul constatării faptei, operatorul va fi asistat de agentul constatator.

Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.

Pentru a-i putea fi restituit vehiculul, proprietarul sau utilizatorul vehiculului trebuie să prezinte acte care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra vehiculului.

Transportul vehiculului se va face pe platforme auto care să asigure ridicarea completă a lui, în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a acestuia.

Vehiculele ridicate vor fi depozitate în spaţii special destinate acestei activităţi şi care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii minime:
a) să se afle pe raza municipiului Bucureşti;
b) terenul să fie nivelat şi prevăzut cu structură rutieră care să permită depozitarea vehiculelor;
c) întregul perimetru să fie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor neautorizate:
d) să fie iluminate pe timpul nopţii, să fie asigurat cu sistem de supraveghere video şi pază permanentă.

Perioada maximă de depozitare a vehiculelor ridicate este de 1 (un) an.

În situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal al vehiculului nu se prezintă în acest termen pentru eliberare, operatorul va înştiinţa poliţia locală, care va proceda în conformitate cu dispoziţiile legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare,

Eliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/deţinătorului/utilizatorului legal al acestuia şi doar după achitarea tarifelor de ridicare, transport şi depozitare, în baza certificatului de înmatriculare în original sau al oricărui act din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosinţă asupra vehiculului şi a unui act de identitate al solicitantului.

 

CITEŞTE ŞI:

Flote de zeci de vehicule reînnoite prin Rabla

Autostrăzi „parlamentare”

Bolt pentru Business, portalul care ajută companiile să gestioneze cursele în interes de serviciu

 

Adaugati comentariu