Advertisement

Home Administrare flote Asigurări Proiectul de OUG privind RCA preia aproape în totalitatea Legea RCA din Senat

Proiectul de OUG privind RCA preia aproape în totalitatea Legea RCA din Senat

Proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind RCA, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, preia, cu doar câteva excepţii, textul Legii RCA aflat în dezbaterea comisiilor din Senat.

Una dintre cele mai importante modificări este faptul că Finanţele au eliminat dispoziţiile care ar fi permis Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) să publice atât tarifele de referinţă în domeniul asigurării RCA, cât şi datele privind „tendinţele referitoare la fluctuaţiile tarifelor utilizate de asigurătorii RCA”. Totodată, este înlăturată şi prevederea prin care BAAr ar fi putut să colecteze şi să centralizeze date în vederea publicării de statistici privind asigurările auto la nivel naţional şi internaţional.

Reamintim că Legea RCA este iniţiată de senatorii PSD Viorel Arcaş, Leonardo Badea, Marius Bota, Eugen Teodorovici şi senatorul UDMR Vegh Alexandru. Actul normativ, înregistrat la Senat încă din data de 16 mai, este în stadiul de avizare la Comisia economică şi la Comisia pentru transporturi din Senat, urmând să primească un raport din partea senatorilor din Comisia pentru buget-finanţe. Iniţiativa are un caracter ordinar, iar Senatul este prima Cameră sesizata în acest caz.

Revenind la proiectul de OUG, în textul publicat pe site-ul Finanţelor se menţine posibilitatea încheierii contractului RCA pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se poate face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asiguratorul RCA.

Proiectul Finanţelor prevede, ca şi textul aflat în dezbaterea senatorilor, posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie alvehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului.

Ministerul Finanţelor a eliminat însă din proiectul propriu obligativitatea ca forma şi conţinutul contractului RCA să primeasca avizul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

MF a renunţat şi la noţiunea de „daună totala tehnică”, o situaţie care, în iniţiativa senatorilor, era definită drept „avarierea unui vehicul care prin reparaţie nu mai poate îndeplini normele de siguranţă rutieră şi este recomandat ca vehiculul să fie retras din uz”.

Proiectul de OUG menţine însă limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA, conform reglementărilor Uniunii Europene:

  • pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro;
  • pentru vătămari corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracterpatrimonial produse în unul şi acelasi accident, indiferent de numărul persoanelor pagubite, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro.

Textul aflat in dezbatere pe site-ul Finantelor pastreaza si posibilitatea rascumpararii partii din prejudiciu suportata de
asigurat. Prin contractul RCA partile pot conveni posibilitatea rascumpararii, respectiv suportarea de catre asigurat a contravalorii despagubirii corespunzatoare evenimentului, asiguratul compensand asiguratorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitarii despagubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

De asemenea, lasa neschimbata si posibilitatea aplicarii procedurii compensarii directe in cazul asigurarilor RCA. Astfel, in baza unei clauzecontractuale optionale asiguratul va putea sa se adreseze propriului asigurator RCA pentru obtinerea despagubirilor, acesta recuperand ulterior contravaloarea daunei achitate de la asiguratorul persoanei vinovate. in urma compensarii directe, asiguratorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea daunei de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA. Sistemul compensării directe nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

În cazul asigurării RCA multiple, adică în cazul în care există mai multe contracte RCA valabile, Ministerul Finanţelor a completat prevederea referitoare la opţiunea asiguratului de a menţine în vigoare un singur contract. Astfel, „dreptul de opţiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic şi poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat”.

Trei alte completări au fost aduse de MF şi articolului referitor la „Stabilirea primei de asigurare RCA şi informarea asiguratului”. Prima noutate faţă de iniţiativa senatorilor este faptul că la determinarea Clasei bonus/malus se poate lua în calcul şi istoricul şoferului/şoferilor. Prevederea se va aplica însă de la data finalizării interoperabilizării bazei de date cu informaţii privind autovehiculele înmatriculate şi informaţii referitoare la amenzi şi alte sancţiuni aplicate conducătorilor vehiculelor.

Cea de-a doua noutate constă în faptul că „asigurătorul RCA are obligaţia deschiderii dosarului de daună la data înregistrării avizării de daună”, iar cea de-a treia, ca „asigurătorul RCA are obligaţia să manifeste transparenţă, la solicitarea asiguratului, în ceea ce priveşte modul de calcul al primei de asigurare”.

De fapt, această ultima prevedere o înlocuieşte pe cea din proiectul senatorilor, care propunea ca asigurătorul RCA să prezinte asiguratului sau potenţialului asigurat, la solicitarea acestuia, calculul actuarial şi indicatorii utilizaţi privind modul de determinare a primei de asigurare.

Cu toate acestea, MF păstrează dispoziţia din proiectul senatorilor conform căreia asigurătorul RCA va comunica ASF, la solicitarea acesteia, următoarele informaţii:

  • modalitatea de stabilire a primei de asigurare;
  • datele statistice în baza carora este stabilită prima de asigurare;
  • raportul actuarial care stă la baza determinării tarifului de primă;
  • orice alte informaţii privind modalitatea de calcul a primei de asigurare.

Referitor la soluţionarea cererii de despăgubire, textul aflat în dezbatere publică pe site-ul MF, limitează la maxim 3 luni perioada de timp în care asiguratorul RCA este obligat fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

Totodată, Ministerul Finanţelor menţine penalităţile de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Acestea vor fi impuse dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut (de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii.

Proiectul de OUG privind asigurarea auto obligatorie păstrează şi sistemul de stabilire al despăgubirilor pe cale amiabilă pe baza punctelor traumatice (PT), un sistem elaborat de Institutul de Medicina Legală. Finanţele au propus ca valoarea unui punct traumatic să fie egală cu dublul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la data producerii accidentului.

Totodată, la finalul Ordonanţei de Urgenta, este menţinută şi dispoziţia din proiectul Legii RCA privind introducerea unui sistem general de control al preţurilor. În acest context, ASF poate solicita asigurătorilor să notifice în prealabil majorarea primelor sau poate solicita aprobarea majorării acestora. Cu alte cuvinte, prin această prevedere, ASF are posibilitatea legală de a putea interveni asupra nivelului primei, ca o acţiune de ultimă instanţă.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

coplată
Asigurări

UNSAR: Nu va exista coplata la RCA

Atât Directiva europeană (UE) 2021/2118 privind asigurările auto obligatorii, cât și Codul...

Șoferii români
Asigurări

Șoferii români își doresc să aibă dreptul să întrebe unde își pot repara mașina. Sondaj

Majoritatea covârșitoare a șoferilor români consideră util să primească o listă cu...

șoferi
Asigurări

8 din 10 șoferi vor să știe cât a fost valoarea despăgubirii achitate

8 din 10 șoferi (81%) și-ar dori ca, în cazul în care...

ajutor de stat
Asigurări

FGA a făcut plăți de 1,86 mld. lei pentru creditorii de asigurări ai City Insurance și Euroins

Fondul de Garanatare a Asiguraților (FGA) a instrumentat un număr de 193.067...