Poşta Română cumpără RCA pentru 600 de maşini

Compania Naţională Poşta Română, operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale, organizează, la sfârşitul lunii martie, o licitaţie deschisă pentru contractarea de servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă - RCA, pentru flota auto proprie formată din 603 autovehicule.
restituirea taxelor auto

Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 12 luni, este estimat la 734.000 lei, iar finanţarea va fi realizată din sursele proprii ale companiei.

Plata se va efectua în rate lunare, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii. Criteriul în baza căruia va fi atribuit contractul este „preţul cel mai scăzut”.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 24 martie 2017, ora 15:00, iar termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 martie, ora 16:00.

Contractul de asigurare se încheie cu un asigurator care este autorizat sa emita pe teritoriul Romaniei asigurarea obligatorie RCA.

Potrivit anului de organizare a licitaţiei, în cadrul propunerii financiare, ofertantul va specifica valoarea poliţei de asigurare RCA pe fiecare autovehicul în parte, precum şi valoarea totală pe întregul parc de 603 autovehicule. Propunerea financiara trebuie să conţină şi desfăşuratorul ratelor lunare pe întregul an de asigurare.

Adaugati comentariu