Poliţa RCA şi pagubele provocate de un vehicul care a luat foc

Situaţia vehicul care a luat foc, în timp ce era staţionat mai mult de 24 de ore într-un garaj, ar trebui să intre în sfera noţiunii de „circulaţia vehiculelor", recomandă Curţii Europene de Justiţie (CEJ) avocatul general Yves Bot.  Astfel, prejudiciul produs clădirii ar putea fi acoperit de asigurarea auto obligatorie.În luna august 2013, un vehicul care nu mai circulase de 24 de ore, staţionat în garajul unei locuinţe, a luat foc şi a cauzat prejudicii acesteia. Incendiul s-a produs din cauza defecţiunii circuitului electric al maşinii. Răspunderea civilă pentru circulaţia vehiculului era acoperită printr-o asigurare încheiată cu Línea Directa Aseguradora, în timp ce locuinţa era asigurată la Segurcaixa. Societatea proprietară a locuinţei a primit despăgubiri în cuantum de 44.704,34 euro pentru repararea prejudiciilor materiale cauzate imobilului prin incendiul vehiculului.

În luna martie 2014, Segurcaixa a chemat în judecată Línea Directa în faţa Tribunalului de Primă Instanţă din Vitoria-Gazteiz (Spania), în vederea obligării acesteia la rambursarea despăgubirii plătite, pentru motivul că accidentul şi-a avut originea într-un eveniment legat de circulaţia vehiculelor acoperit de asigurarea auto a maşinii. Acest tribunal a considerat că incendiul nu putea fi calificat drept „eveniment legat de circulaţia vehiculelor” şi a respins cererea asigurătorului locuinţei, Segurcaixa. Compania a mers mai departe şi a atacat hotărârea la Curtea Provincială din Alava, care a anulat decizia şi a admis cererea Segurcaixa, reţinând că „incendiul unui vehicul staţionat în mod nepermanent pe un loc de parcare dintr-un garaj, atunci când este provocat de cauze intrinseci fără imixtiunea unui terţ”, reprezintă un eveniment legat de circulaţia vehiculelor.

Línea Directa a declarat recurs împotriva acestei hotărâri la Curtea Supremă. Întrucât avea îndoieli cu privire la interpretarea care trebuie dată noţiunii „circulaţia vehiculelor” conţinute în Directiva privind asigurarea de răspundere civilă auto, această instanţă a decis să adreseze întrebări Curţii Europene de Justiţie.

Punctul de vedere al avocatului general referitor la acel vehicul care a luat foc

În concluziile prezentate, avocatul general Yves Bot consideră că situaţia în discuţie intră în sfera noţiunii „circulaţia vehiculelor”. El aminteşte mai întâi că aceasta constituie o noţiune autonomă a dreptului Uniunii, a cărei interpretare nu poate fi lăsată la  aprecierea fiecărui stat membru.

Potrivit avocatului general, în stadiul actual al jurisprudenţei Curţii, nu este nicio îndoială că această noţiune acoperă situaţiile în care au fost cauzate  prejudicii în timp ce vehiculul era staţionat într-un loc privat prevăzut în acest scop. Cu toate acestea, diferitele cauze cu care a fost sesizată Curtea aveau drept punct comun implicarea unui vehicul care era utilizat sau care tocmai fusese utilizat. Trebuie, aşadar, să se stabilească dacă lipsa utilizării vehiculului într-un interval de timp suficient de apropiat de accident poate constitui o cauză de excludere a protecţiei acordate de reglementarea Uniunii în materie de răspundere civilă pentru circulaţia vehiculelor. Avocatul general estimează că nu este cazul, întrucât legiuitorul Uniunii nu a prevăzut limite temporale pentru producerea accidentului, în ceea ce priveşte punerea în aplicare a  protecţiei victimelor de accidente provocate de vehicule, iar jurisprudenţa Curţii vizează traducerea obiectivului de  protecţie urmărit constant şi întărit de legiuitorul Uniunii, în condiţiile în care un vehicul este utilizat sau are vocaţie să fie utilizat în conformitate cu funcţia sa de mijloc de transport. În plus, o analiză de la caz la caz a duratei de utilizare prealabile a vehiculului ar fi o sursă de insecuritate juridică, contrară acestui obiectiv.

Avocatul general deduce din aceasta că numai situaţiile în care accidentul se produce atunci când vehiculul serveşte sau a servit în alte scopuri decât transportul, de exemplu ca maşină de lucru sau ca armă sau chiar ca spaţiu de locuit, nu se încadrează în noţiunea „circulaţia vehiculelor”.

Rămâne să se determine dacă trebuie stabilite limite care se referă la originea prejudiciului, şi anume mecanismele vehiculului necesare funcţiei sale de transport.  Avocatul general constată, pe de o parte, că legiuitorul Uniunii nu a stabilit asemenea condiţii. Pe de altă parte, întrucât incendiul a fost provocat de vehicul, în mod spontan, este suficient, în  opinia sa, să se reţină implicarea acestuia. El adaugă că, din moment ce acest tip de risc este inerent funcţiei de transport a vehiculului, nu este necesar să se caute vreo acţiune sau o origine precisă a prejudiciului. Această interpretare ar fi conformă cu obiectivul de a garanta că victimele accidentelor provocate de vehicule beneficiază de un tratament comparabil, oricare ar fi locul de pe teritoriul Uniunii în care s-a produs accidentul.

În aceste condiţii, avocatul general consideră că implicarea vehiculului, utilizat în conformitate cu funcţia sa de mijloc de transport, rezultă din simpla constatare a contribuţiei sale, indiferent de modalitate, la realizarea accidentului.

 Menţiuni

Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru Curtea de Justiţie. Misiunea avocaţilor generali este de a propune CEJ, în deplină independenţă, o soluţie juridică  în cauza care le este atribuită. Judecătorii Curţii urmează să delibereze în această cauză. Hotărârea va fi  pronunţată la o dată ulterioară.

Trimiterea preliminară permite instanţelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curţii întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluţionează litigiul naţional. Instanţa naţională  are obligaţia de a soluţiona cauza conform deciziei Curţii. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanţe naţionale care sunt sesizate cu o problemă similară.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, luna aprilie 2019)

 

CITEŞTE ŞI:

LCV de la Business Lease, produsul de leasing operaţional pentru utilitarele de până la 7,5 t

Salariaţii din Transporturi, printre cei mai curioşi angajaţi în privinţa salariilor

România, pe locul 49 (din 63) în clasamentul competitivităţii economiei

 

Adaugati comentariu