Ministerul Finanțelor a publicat proiectul privind stabilirea tarifelor de primă maxime pentru RCA

Ministerul Finanţelor a publicat miercuri, în secțiunea Transparenţă, proiectul Hotărârii de Guvern privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către asigurătorii care vând RCA. Practic, aceștia își vor stabili tarifele de primă, pentru o perioadă de 6 luni, la nivelul pe care l-au precticat, fiecare, la data de 1 martie 2022.stabilirea tarifelor de primă maxime

Proiectul mai prevede că, în situaţia în care tarifele de primă practicate de către asigurătorii RCA la data de 1 martie 2022 sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 martie 2023, asigurătorii RCA aplică cel mai mic tarif de primă dintre cele două.

Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a HG.

Potrivit proiectului, comisioanele de distribuţie aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. În funcţie de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

În perioada aplicării prevederilor hotărârii, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute, pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeaşi clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăşi tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Despăgubirile se acordă numai în situaţia în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile este de 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de reparaţie de către poliţie sau a documentului de intrare în reparaţie eliberat de către asigurătorul RCA, după caz. Prin excepţie, perioada maximă poate fi prelungită numai cu aprobarea prealabilă a asigurătorului RCA.

În cazul vehiculelor care nu se mai repară şi se încadrează în situaţia de dauna totală economică, despăgubirile acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor şi data înaintării ofertei de despăgubire. În acest caz, valoarea despăgubirii nu poate depăşi 25% din valoarea de piaţă a vehiculului avariat.

Depăşirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite şi practicarea de către asigurătorii RCA a comisioanelor de distribuţie la un nivel mai mare decât cel prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

Pe lângă sancţiunea contravenţională principală, în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) poate aplica şi sancţiuni contravenţionale complementare.

Potrivit ASF, comparativ cu semestrul I din 2021 (perioada anterioară retragerii autorizației de funcționare a City Insurance), prima medie anualizată RCA în clasele de bonus-malus în care au fost emise polițele a înregistrat, în luna februarie 2023, o creștere de 98% pentru asigurații persoane fizice (PF), respectiv de 104% pentru persoanele juridice (PJ):

  • 92% pentru autoturisme PF
  • 126% pentru autovehicule de transport marfă PF
  • 58% pentru autoturisme PJ
  • 146% pentru autovehicule transport marfă PJ.

 

 

 

CITEȘTE ȘI:

Maşinile noi cu motoare cu ardere internă ar putea fi vândute și după 2035, dacă folosesc e-combustibili

Infrastructura și răspunsul furnizorilor de utilități sunt vitale pentru succesul mobilității electrice

 

 

 

Adaugati comentariu