Ministerul Apărării are un buget de 1,3 mil. lei pentru RCA

Ministerul Apărării, prin UM 02574, intenţionează să încheie, în 2017, un acord-cadru de servicii privind asigurările obligatorii auto, valoarea estimată fără TVA fiind de 1.345.680,42 lei. Numărul minim de poliţe ce urmează a fi contractate este de 525 de unităţi, iar cel maxim, de 2.100 de unităţi.
Rabla

Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat, iar plata se va efectua în lei, în tranşe trimestriale, prima urmând să fie plătită  în termen de 30 de zile de la primirea documentelor de plată, cu condiţia respectării termenelor din contractele subsecvente.

Durata acordului-cadru este de 12 luni, fiind preconizat un număr de maxim 3 participanţi.

Potrivit anunţului publicat, vor fi achiziţionate contracte atât cu valabilitatea poliţelor de asigurare de 12 luni, cât şi cu durată mai mică, conform nevoilor autorităţii contractante.

Cantitatea estimativă minimă a unui singur contract subsecvent este de 1 poliţă, iar cea maximă, de 1.500 de poliţe. Durata estimativă de la atribuire contractului subsecvent până la primirea poliţelor nu va trebui să depăşească 5 zile.

Criterul de atribuire al acordului-cadru este preţul cel mai mic.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente va fi 6 februarie 2017, ora 15:00. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 7 februarie 2017, ora 16:00.

În anunţul de licitaţie, una dintre condiţiile impuse participanţilor este „realizarea unui anumit nivel cantitativ al prestărilor de servicii de asigurări auto efectuate în ultimii 3 ani”. Concret, societatea de asigurări trebuie să fi încheiat 1.500 de poliţe de asigurare pentru autovehicule.

 

Adaugati comentariu