Licitație pentru achiziția a 110 microbuze destinate transportului elevilor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat licitația pentru achiziția unui număr de 110 microbuze cu 16+1 locuri pe scaune, destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat.transportul elevilor

Potrivit anunțului de participare publicat în SICAP, valoare totală a contractului, fără TVA, este de 22.888.966,10 lei, durata acestuia fiind de 11 luni.

În criteriul de atribuire al contractului pentru cele 110 microbuze, prețul are o pondere de 80%, iar perioda de garanție extinsă, de 20%. În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi situate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară prin intermediul SICAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

Pentru a putea participa la licitație, ofertanții trebuie să facă dovada furnizării de produse similare (autovehicule din categoria M2 sau M3) la nivelul a cel puțin unui contract, în ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, a cărui valoare să fie de min. 208.081,51 fără TVA.

”Prezenta procedură de achiziție este inițiată sub incidența clauzei suspensive, în sensul că încheierea contractului de furnizare se va realiza în decursul anului 2023, după identificarea și asigurarea resurselor financiare”, a precizat Ministerul Dezvoltării.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 6 septembrie 2022.

 

 

CITEȘTE ȘI:

Pasajul de la Drajna ar putea fi deschis înainte de luna iunie 2023, termenul contractual

Poliţia de Frontieră aplică măsuri de fluidizare a traficului în punctele de frontieră

 

 

 

Adaugati comentariu